Poster och kandidatur

Aktuella poster

Väljs: 17:e maj
Sök senast: 12
:e maj
     
Poster
INA (Internationellt ansvarig)
Ordförande för Näringslivsgruppen
Defibrillator

Varför kandidera?

”Kom igen, det blir kul!” – Alla förtroendevalda sedan 2008

Genom att kandidera till en post bidrar du som medlem i Sektionen till att främja föreningslivet och studiemiljön för alla sektionsmedlemmar.

Hur kandiderar jag?
En post tillsätts på ett Sektionsmöte. Om du vill kandidera till en post och bli behandlad av Valberedningen måste du göra detta innan Valberedningens sökstopp, oftast 14 dagar innan mötet. För att bli behandlad av Valberedningen kan du antingen:

  • Ta personlig kontakt med någon av Valberedningens medlemmar eller
  • Skriva ett mail till val-mit@ths.kth.se

Om du av någon anledning inte vill eller har möjlighet att bli behandlad av Valberedningen så har du möjlighet att kandidera på plats under sektionsmötet.

Hur går valprocessen till?
Efter sökstopp kommer Valberedningen att gå igenom och behandla samtliga kandidater. Du som kandidat kommer då att att bli inkallad på intervju med någon i Valberedningen där du kommer få svara på ett antal standardiserade frågor.

Vi kommer även prata om vad du kan förvänta dig på mötet och vilka möjligheter du har att förbereda dig inför det.

Valberedningen kommer sedan skriva ett utlåtande om varje kandidat som ska presenteras på mötet, så som huruvida man funnit kandidaten lämplig för posten. Under mötet kommer du som kandidat ha möjlighet att svara på eventuella frågor innan man går till beslut.

Svenska