Våra sektionslokaler

Som MiT-student kommer du att vistas på åtminstone två Campus under din studietid, Campus Valhallavägen samt Campus Flemingsberg. Under masterutbildningen varierar Campus beroende på vilka kurser man har valt.

På Campus Valhallavägen delar vi sektionslokal med Elektrosektionen. Här kan medtagen lunch värmas. Här kan man också plugga eller hänga på kvällarna. Lokalen ligger på Osquars backe 12 och kallas därav 12:an. Denna lokal tas om hand helt utav studenterna på sektionerna. Eftersom Elektrosektionen bott där sedan 1969 har de en grupp som står för fixerier och pyssel med lokalen. Denna grupp kallas Källargillet och är även öppen för MiT-studenter, så gå gärna med där!

På Campus Flemingsberg delar vi sektionslokal med Ingenjörssektionen Fleimgsberg (IsF) och Röda Korset (RKHSK). Här kan medtagen lunch värmas. Här kan man också plugga eller hänga på kvällarna. Lokalen ligger i det nya huset Technology and Health som ligger på Hälsovägen 11C.

När studenter från vår sektion är på andra campus, till exempel KI Solna eller KTH Kista har vi ingen sektionslokal att gå till. På KI Solna kan man värma mat bl a vid föreläsningssalarna i Thorax. Om någon student läser en kurs på annat Campus, t ex Kista, går det att prata med deras sektioner om matvärmningsplats.

Svenska