Källargillet

 

Vad är Källargillet?

Källargillet är en nämnd bestående av engagerade studenter från Sektionen för Medicinsk Teknik samt Konglig Elektrosektionen med uppgift att underhålla den gemensamma sektionslokalen Tolvan. Nämnden leds av tre stycken Källarmästare: en sittandes i elektros styre, en från elektro (men som kan sökas av både elektro samt MiT!!), samt en från MiT.

Vad gör Källargillet?

Källargillet består av Källarmästare samt dess trogna källarnissar.

Källarmästarnas uppgift är att styra upp nämnden samt anordna dess många evenemang, exempelvis fixarkvällarna, en kväll där alla är inbjudna att komma och hjälpa till att underhålla vår kära sektionslokal Tolvan. Känner man att man vill se mer av våran härliga nämnd och få en glimt in i sektionslivet kan man söka till källarnisse.

Källarnissen är en lokaldelare med lite extra ansvar över Tolvans välmående under läsåret, och med ansvar kommer självklart en massa härligheter! Känner du att detta är ett gäng för dig eller har du frågor och funderingar om våran nämnd så tveka inte att kontakta oss!

Vill du ha mer info om oss och våra evenemang kan du gå in och gilla våran Facebook-sida Källargillet. Eller varför inte gå in och like:a en snygg bild på vår Instagram. Har du frågor eller funderingar om Källargillet eller Tolvan är det bara att mejla oss eller ta tag i närmaste källarmästare!

Vi ses i Tolvan!

Kontakt

Max Ekstedt
Källarmästare

kallarmastare-mit@ths.kth.se

 

What is the Dungeon Guild?

The Dungeon Guild is a board that consists of engaged medicine- and electro-technologists with the task of keeping Tolvan in good condition. The Dungeon Guild is led by three Dungeon Masters: Dungeon Master sitting on the Board of Electro, Dungeon Master (E)(but can be a student from MiT!), and Dungeon Master (MiT).

 

What does the Dungeon Guild do?

The Dungeon Guild consists of Dungeon Masters and their faithful Dungeon Elves.

It’s the Dungeon Master’s task to control the board and to arrange the Guild’s many events. One of these is the so-called ”Fixarkvällar”, a night where everyone is invited to join and help Tolvan become spotless and organized, while also getting a good insight into the student life at KTH.

The Dungeon Elf is a position with more responsibility, making sure that Tolvan stays fresh and stocked up during the school year. And with responsibility comes amazing events! If you feel like this is to your liking, don’t hesitate to sign up to become a Dungeon Elf.

If you want more information about us or what we do, please go and check out our Facebook page Källargillet. Or when you’re already at it, go check out our beautiful Instagram. If you have any questions, don’t hesitate to mail us or grab your nearest Dungeon Master!

See you around!

Contact

Max Ekstedt
Dungeon Master

kallarmastare-mit@ths.kth.se