JML-gruppen

JML-gruppen är en nämnd på sektionen som arbetar för jämlikhet, mångfald och likabehandling. Vi letar, hittar, utreder och löser de sociala problem som finns på sektionen med. Vi jobbar för att alla ska trivas på sektionen.


JML-gruppen 2023
Ellen Kindberg – Ordförande JML-gruppen
Andrea Söderberg – JML-ansvarig i styrelsen
Karolina Söderberg – Studerande skyddsombud

Följ oss på Instagram: @undersammatak

Kontakt:

jml-mit@ths.kth.se (Ellen Kindberg och Andrea Söderberg)

skyddsombud-mit@ths.kth.se (Karolina Söderberg)

Har du känt dig diskriminerad i samband med sektionens verksamhet?
Kontakta gärna styrelsen, någon av våra JML-ansvariga eller fyll i en anmälan.

Enkät för att enbart rapportera till SSO med tystnadsplikt: Rapport till SSO – Google Formulär.