JML-gruppen

JML-gruppen är en nämnd på sektionen som arbetar för jämlikhet, mångfald och likabehandling. Vi letar, hittar, utreder och löser de sociala problem som finns på sektionen med. Vi samarbetar mycket med Elektrosektionens Jämställdhetsnämnd (EJN) och majoriteten av arbetet görs tillsammans. Tillsammans med EJN gör vi enkäter, workshops och andra event.


JML-gruppen 2021
You Gustavsson – Ordförande JML-gruppen
Julia Osswald – JML-ansvarig
Dessie Sundberg – JML-ansvarig
Alessandro Merino

Följ oss på Instagram: @undersammatak

Kontakt: jml-mit@ths.kth.se (Julia Osswald, Dessie Sundberg)

Har du känt dig diskriminerad i samband med sektionens verksamhet?
Kontakta gärna styrelsen, någon av våra JML-ansvariga eller fyll i en anmälan.

Svenska