Studienämnden

Studienämnden (MSN) är den del inom MiT som sköter studiebevakning av de kurser som sektionens studenter läser. I varje klass finns två klassrepresentanter som utför utvärderingar i deras aktuella kurser. Syftet med Studienämnden är att se hur kursens mål stämmer överens med kursens innehåll och få till förändringar om de inte gör det.

Som student kan du när som helst skicka in utvärderingar till kurser du läser, frågor du har om dina studier och allt därtill genom vårt öppna formulär. Du kan välja att skicka in formuläret anonymt eller inte, beroende på om du vill ha feedback om vad som gjorts efter du skickat in formuläret eller inte. Länk till öppna formuläret

Studienämnden har en ordförande som styr arbetet och hjälper till vid eventuella svårigheter med lärare eller frågor. Det är även ordföranden som övervakar arbetet och följer upp det med kontinuerliga möten.

Även andra utbildningsfrämjande aktiviteter ansvarar MSN för. På sektionen utses varje år Årets lärare och Årets övningsassistent. Till dessa hedersvärda priser får studenter nominera personer med en god motivering och därefter väljs vinnarna på ett studienämndsmöte.

Ordförande i MSN har även en plats i THS utbildningsråd där frågor tas upp som berör hela KTH.

Vid problem har du som student har du med MSN:s hjälp en hel sektion bakom dig!

Följ oss på Instagram för att se vad som händer inom MSN via @studienamnden_mit

Kontakt

Fanny Birath Studienämndsordförande (SNO) sno-mit@ths.kth.se
Anim Mondal Vice Studienämndsordförande (vSNO) vsno-mit@ths.kth.se
Cay Lindberg Programansvarig student (PAS) pas-mit@ths.kth.se

Klassrepresentanter MSN

Fredrik Carlberg CMEDT20 fcarlb@kth.se
Ester Schönborg CMEDT21 estersc@kth.se