Nulägesanalys baserad på JML-enkät / Status Analysis based on the survey about equality and diversity

English below.

Under våren 2018 utfördes en JML-enkät på Sektionen för Medicinsk Teknik och Konglig Elektrosektion. Utifrån enkäten har en nulägesrapport skrivits och den kan du nu läsa igenom här.

During the spring of 2018 a survey about equality and diversity  was conducted at E and MIT. A summary of the results from the survey can be read here.