Årets lärare/övningsassistent

Notera att denna sida inte är uppdaterad och kan innehålla inkorekt eller missvisande information!

För att nominera en lärare eller övningsassistent, hör av dig till dina klassrepresentanter eller SNO.

Årets lärare

Årets lärare är en utmärkelse till en lärare som under det gångna läsåret varit främjande för utveckling av kursen och en god pedagog samt lyhörd på studenternas åsikter.

Tidigare vinnare

            Läsår              Namn                             Kurs

  • 2010/2011    Anders Lindström       Grundläggande programmering
  • 2011/2012    Armin Halilovic            Algebra & Geometri/Envariabelanalys
  • 2012/2013    Stefan Karnebäck        Data och Telekommunikation
  • 2015/2016    Peter Sillén                    Företagsekonomi och entreprenörskap
Årets övningsassistent

Årets övningsassistent delas ut till den person som under året varit duktig på att leda övningar och förklara problem och frågeställningar, men även visar stort engagemang för studenterna och för att de ska klara kursen.

Tidigare vinnare

             Läsår               Namn                                 Kurs 

  • 2010/2011    Mariette Annergren       Reglerteknik, allmän kurs
  • 2011/2012    Fredrik Bergholm            Grundläggande programmering
  • 2012/2013    Mathias Ohlin                    Elektromagnetism och vågrörelselära