JML-gruppen

JML-gruppen är en nämnd på sektionen som arbetar för jämlikhet, mångfald och likabehandling. Vi letar, hittar, utreder och löser de sociala problem som finns på sektionen med. Vi samarbetar mycket med Elektrosektionens Jämställdhetsnämnd (EJN) och majoriteten av arbetet görs tillsammans. Tillsammans med EJN gör vi enkäter, workshops och andra event.

Följ oss på instagram: @undersammatak

JML-gruppen 2020:
Henrik Runeskog – JML-ansvarig
Olivia Messler – Vice JML-ansvarig
Nathalie Wehlin
Gustav Eklund
Katarina Mijic
Felicia Näsman
Matilda Messén
Andrea Horsma

Kontakt: jml-mit@ths.kth.se (Henrik Runeskog)