JML-enkäten 2019 / Equality and Diversity survey 2019

Nu är det dags att fylla i årets JML-enkät! Här har du chansen att få din röst hörd och påverka hur kan förbättra våra sektioner i JML-avseende. Enkäten är helt anonym och går snabbt att besvara, dina svar spelar roll!

Svenska: https://forms.gle/pD7faT3zVXHkVrPR9

Now it is time to fill out this years Equality and Diversity survey! Here you have the chance to be heard and to have an opinion about how we can improve this work. The survey is compleatly anonumous and can be answered in a few minutes, your answers matter!