Ansök till Fadder / Apply for beeing a Buddy

English below.

Goda nyheter! Ansökningsperioden för att söka fadder till höstens mottagning är förlängd till 22:a mars 🎉 missa inte chansen att förgylla de nyantagnas första veckor!

Good news! The application period to apply for beeing a Buddy for the autumn reception is extended to 22st march 🎉 don’t miss the chance to brighten the new students first weeks!

https://goo.gl/forms/UlArJpcTt3MAXNRC3