SEKTIONEN FÖR MEDICINSK TEKNIK

Kungliga Tekniska Högskolan

Lunchföreläsning med Bayer!

Fredagen den 24:e maj kommer företaget Bayer att hålla en lunchföreläsning för oss i programmet, men alla är givetvis välkomna! Föreläsningen kommer att ta plats i lokal V1 kl 12:15, och självklart bjuds det även på lunch! Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Vi …

Studiebesök på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 16 april

Välkommen att besöka ett CT- och ett MR-labb tillsammans med ingenjörer från Siemens Healthineers och medicintekniska avdelningen på Huddinge sjukhus. Vi delar upp oss i mindre grupper och går in på labben för att se hur de olika systemen ser ut och fungerar. Avslutning med gemensamt mingel och fika med möjlighet att ställa frågor till ingenjörerna. Vi välkomnar …

Vill du leda skrivandet av nästa sångbok?

Sångboken ska förnyas och förändras inför nästa utgåva 2025. Nya sånger ska tillkomma, texter ska ändras, och andra justeringar ska göras. För det så behövs det en kommitté med en ordförande och sångfåglar (ledamöter) som tillsammans kokar ihop en ny upplaga av sångboken. Nu har det blivit dags att välja ordförande till Sångbokskommittén-25 (SBK-25) för …

Sammanställning av JML-enkät / Summary of the JML-survey

JML-gruppen har sammanställt rapporten utifrån JML-enkäten. Både svenska och engelska rapporten finns att finna nedan. The Equality Committee has compiled a report based on the JML survey. Both the Swedish and English reports can be found below. Klicka här för den svenska versionen Click here for the English version