Fusionsenkät

Kära sektionsmedlemmar, som många av er redan vet pågår det ett strategiskt arbete för att utreda huruvida vår kära sektion vill utföra en sammanslagning med Konglig Elektrosektion.
Efter mycket utredning har styrelserna för Sektionen för Medicinsk Teknik samt Konglig Elektrosektion kommit fram till ett alternativ för hur en fusion skulle kunna gå igenom och det är nu det alternativet vi vill att ALLA våra medlemmar ska ta ställning till. Därför har vi tagit fram en enkät vars syfte är att få reda på om detta är någonting sektionen faktiskt vill och isåfall på vilka premisser.
Läs sammanfattningen innan ni fyller i enkäten.
För att fylla i enkäten behöver man ett registrerat google konto(detta pga att vi endast vill ha 1 svar per medlem)
Som sista sak vill vi även poängtera att detta är ingenting som några som helst beslut kan grundas på utan det är endast ett hjälpmedel för styret att veta huruvida fusion är något sektionen vill försöka få igenom på beslutsmässiga instanser.
Gör er röst hörd se till att fylla i enkäten!!!!!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuSKZ8tD97RJIBbBUdmfTj1GsO4UQmOd5jFQ7pvqNaz3r7w/viewform?fbclid=IwAR1FHW7hrYMGl9BdRGI_FrThHR8uOAvQ6BO1nh7JW9iT3emJXOpwXEgJh_c