Valberedningen

Vad är Valberedningen?

Valberedningen är en förtroendevald grupp med ansvar att marknadsföra förtroendevalda poster, behandla eventuella kandidater och presentera dessa inför Sektionsmötet.

Hur söker jag en post?

Information om vilka poster som finns att söka, hur du söker till dessa och hur valprocessen går till hittar du på:  mit-kth.se/valberedningen/kandidera

Valberedningens medlemmar

Valberedningens ordförande Rosetta Maglio
Ledamot Andrea Söderberg

Kontaktval-mit@ths.kth.se

Svenska