Årsutvärdering

Glöm inte svara på helårsutvärderingen som studienämnden skickat ut för studieåret 20/21, svara på den här! Svarsstopp: 31 maj 2021

Don’t forget to fill in the Year Evaluation 20/21 from the student committee, do it here! Deadline 31 May 2021

Svenska