Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen är länken mellan studenter och näringsliv!

Näringslivsgruppens främsta syfte är att förstärka bandet mellan sektionens studenter och intressanta företag. Detta gör vi genom att anordna olika evenemang och aktiviteter – som lunchföreläsningar, företagsmingel och studiebesök. Vi anordnar även ett större event under våren som vi kallar för MedTech Evening. Mer information om MedTech Evening finns på:
https://mte.graduateland.com/event/4402

Genom att delta i våra evenemang får du en stabil grund att stå på. Du får en unik möjlighet att bygga upp ett stort kontaktnätverk redan under dina första år av utbildningen – tack vare den direkta och exklusiva kontakten med framtida arbetsgivare.

Näringslivsgruppen är ansvarig för alumni-aktivitet inom Sektionen för Medicinsk Teknik samt skapavälgörenhetsevenemang som går under namnet NLG Charity.

Om du har några frågor, förslag eller önskemål – tveka inte på att höra av dig. Allt vi gör är för er skull!

Funktionärer i Näringslivsgruppen är

Ordförande Rosetta Maglio
Vice ordförande Dennis Amphan
Projektledare för MedTech Evening Mathilda Öberg & Agnes Westerlund
Marknadsföringsansvarig Linda Öqvist & Andrea Söderberg
Grafisk designer Natthaphong Kaewkam
Alumnikontakter/Startupkontakter Mohammed Alhajamy & Jacob Schultzén / Maximilian Lin, Abla Ekpe & Diego Roy
Specifik företagskontakt Giovanni Russo & Olivia Gustavsson
Rådgivare Martin Tran

Kontakt
Ordförande för Näringslivsgruppen
ambassador-mit@ths.kth.se

Svenska