Poster och kandidatur

 

Aktuella poster

Post Väljs Sök senast

Varför kandidera?

”Kom igen, det blir kul!” – Alla förtroendevalda sedan 2008

Genom att kandidera till en post bidrar du som medlem i Sektionen till att främja föreningslivet och studiemiljön för alla sektionsmedlemmar.

Hur kandiderar jag?
En post tillsätts på ett Sektionsmöte. Om du vill kandidera till en post måste du göra detta innan Sektionsmötets sökstopp, oftast 8-14 dagar innan mötet. För att kandidera kan du ta antingen:

  • Ta personlig kontakt med någon av Valberedningens medlemmar eller
  • Skriva ett mail till val-mit@ths.kth.se

Hur går valprocessen till?
Efter sökstopp kommer Valberedningen att gå igenom och behandla samtliga kandidater. Du som kandidat kommer då att att bli inkallad på intervju med någon i Valberedningen, vi kommer bland annat fråga:

  • Varför söker du posten?
  • Har du några tidigare erfarenheter relevanta för posten?

Vi kommer även prata om vad du kan förvänta dig på mötet och vilka möjligheter du har att förbereda dig inför det.

Valberedningen kommer sedan skriva ett utlåtande om varje kandidat som ska presenteras på mötet, så som huruvida man funnit kandidaten lämplig för posten. Under mötet kommer du som kandidat ha möjlighet att svara på eventuella frågor innan man går till beslut.