Poster och kandidatur

Aktuella poster

Post Väljs Sök senast
Ordförande  25:e mars  8:e mars
Vice Ordförande   25:e mars  8:e mars
Kassör   25:e mars  8:e mars
Sekreterare   25:e mars  8:e mars
Kommunikationsansvarig   25:e mars  8:e mars
Ledamot   25:e mars  8:e mars
Ordförande för Näringslivsgruppen   25:e mars  8:e mars
SNO tillika Studienämndsordförande   25:e mars  8:e mars
Vice Studienämndsordförande   25:e mars  8:e mars
Ordförande för JML-gruppen   25:e mars  8:e mars
INO tillika Idrottsnämndsordförande   25:e mars  8:e mars
Isvaran   25:e mars  8:e mars
Mulle Meck   25:e mars  8:e mars
WebMaster   25:e mars  8:e mars
MAL tillika MedTeks ansvarig för lokal   25:e mars  8:e mars
Källarmästare   25:e mars  8:e mars
INA tillika Internationellt ansvarig   25:e mars  8:e mars
PAS tillika Programansvarig student   25:e mars  8:e mars
Valberedningens ordförande   25:e mars  8:e mars
Valberedningens ledamöter   25:e mars  8:e mars
Revisorer   25:e mars  8:e mars
Defibrillator   25:e mars  8:e mars

Varför kandidera?

”Kom igen, det blir kul!” – Alla förtroendevalda sedan 2008

Genom att kandidera till en post bidrar du som medlem i Sektionen till att främja föreningslivet och studiemiljön för alla sektionsmedlemmar.

Hur kandiderar jag?
En post tillsätts på ett Sektionsmöte. Om du vill kandidera till en post och bli behandlad av Valberedningen måste du göra detta innan Valberedningens sökstopp, oftast 14 dagar innan mötet. För att bli behandlad av Valberedningen kan du ta antingen:

  • Ta personlig kontakt med någon av Valberedningens medlemmar eller
  • Skriva ett mail till val-mit@ths.kth.se

Om du av någon anledning inte vill eller har möjlighet att bli behandlad av Valberedningen så har du möjlighet att kandidera på plats under sektionsmötet.

Hur går valprocessen till?
Efter sökstopp kommer Valberedningen att gå igenom och behandla samtliga kandidater. Du som kandidat kommer då att att bli inkallad på intervju med någon i Valberedningen där du kommer få svara på ett antal standardiserade frågor.

Vi kommer även prata om vad du kan förvänta dig på mötet och vilka möjligheter du har att förbereda dig inför det.

Valberedningen kommer sedan skriva ett utlåtande om varje kandidat som ska presenteras på mötet, så som huruvida man funnit kandidaten lämplig för posten. Under mötet kommer du som kandidat ha möjlighet att svara på eventuella frågor innan man går till beslut.