THS #metoo

THS arbete mot sexism, sexuella trakasserier och diskriminering på KTH!
THS work against sexism, sexual harassments and discrimination at KTH!
Information in English below

Det första steget i deras arbete är att be studenterna att dela med sig av sina upplevelser i ett anonymt formulär för att få en överblick över problematiken. Formuläret finns i länken:
ths.kth.se/metoo

Information in English
The first step in their work is to hand out a form where students can share their experiences. The form is in this link:
ths.kth.se/metoo