Styrelsen (CNS)

Centrala nervsystemet (CNS) består av storhjärnan(Ordförande), lillhjärnan(Vice ordförande) och ryggmärgen(övriga styrelseledamöter).

Det centrala nervsystemet inhämtar information från det
Perifera nervsystemet (PNS) och bearbetar denna för att därefter skicka ut nya, relevanta signaler till kroppen (sektionen, THS, KTH och andra viktiga instanser).

Precis som i kroppen har CNS det övergripande ansvaret för att allting ska fungera som det ska, styrelsen har med andra ord det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är demokratiskt vald av sektionen för att förvalta dess verksamhet och leds av sektionens Ordförande.

CNS 18/19

Ordförande Jonas Stylbäck ordf-mit@ths.kth.se
Vice ordförande Andrea Lundkvist vordf-mit@ths.kth.se
Kommunikationsansvarig Ylva Engdahl parentinfo-mit@ths.kth.se
Kassör Nathalie Wehlin kassor-mit@ths.kth.se
Sekreterare Anna Arousell sekreterare-mit@ths.kth.se
Ledamot Emma Skärvinge
Ledamot Tarik Rezagic
Appendix Emelia Holst