Styrelsen (CNS)

Centrala nervsystemet (CNS) består av storhjärnan(Ordförande), lillhjärnan(Vice ordförande) och ryggmärgen(övriga styrelseledamöter).

Det centrala nervsystemet inhämtar information från det
Perifera nervsystemet (PNS) och bearbetar denna för att därefter skicka ut nya, relevanta signaler till kroppen (sektionen, THS, KTH och andra viktiga instanser).

Precis som i kroppen har CNS det övergripande ansvaret för att allting ska fungera som det ska, styrelsen har med andra ord det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och ekonomi.

Styrelsen är demokratiskt vald av sektionen för att förvalta dess verksamhet och leds av sektionens Ordförande.

CNS 19/20

Ordförande Carl Ronström ordf-mit@ths.kth.se
Vice ordförande Olivia Messler vordf-mit@ths.kth.se
Kommunikationsansvarig Samuel Johansson parentinfo-mit@ths.kth.se
Kassör Caroline Boström kassor-mit@ths.kth.se
Sekreterare Emil Ekelund sekreterare-mit@ths.kth.se
Ledamot Henrik Runeskog
Ledamot David Fogelberg Skoglösa
Appendix Emelia Holst