Nämndordföranden (PNS)

Perifera nervsystemet (PNS) består av sektionens nämndordföranden och andra viktiga funktionärer.

PNS har som roll att förmedla information till och från det
Centrala nervsystemet (CNS). Precis som i kroppen utför PNS det som anses viktigt och har med andra ord ansvaret för den operativa delen av sektionens verksamhet.

PNS är demokratiskt vald av sektionen för att förvalta dess verksamhet och leds av sektionens Vice ordförande.

PNS 19/20

Studienämndsordförande Max Kim sno-mit@ths.kth.se
Programansvarig student Eva Bergström pas-mit@ths.kth.se
Valnämndsordförande Jonas Stylbäck val-mit@ths.kth.se
JML-ansvarig Henrik Runeskog jml-mit@ths.kth.se
Mottagningsansvarig Anna Kinnander mottagningen-mit@ths.kth.se
Mottagningsansvarig Ehlias Gonzalez mottagningen-mit@ths.kth.se
Internationellt ansvarig Tarik Rezagic ina-mit@ths.kth.se
Ordförande för Näringslivsgruppen Martin Tran ambassador-mit@ths.kth.se
Qlubbmästare David Fogelberg qm-mit@ths.kth.se
Källarmästare Ehlias Gonzalez kallarmastare-mit@ths.kth.se
Idrottsnämndsordförande Johanna Jacobsson idrott-mit@ths.kth.se
Medteks Ansvariga för Lokal Elsa Holmgård  mal-mit@ths.kth.se
Ledamot i Kårfullmäktige Andrea Lundkvist
Fordonsansvarig Gustav Eklund