Nämndordföranden (PNS)

Perifera nervsystemet (PNS) består av sektionens nämndordföranden och andra viktiga funktionärer.

PNS har som roll att förmedla information till och från det
Centrala nervsystemet (CNS). Precis som i kroppen utför PNS det som anses viktigt och har med andra ord ansvaret för den operativa delen av sektionens verksamhet.

PNS är demokratiskt vald av sektionen för att förvalta dess verksamhet och leds av sektionens Vice ordförande.

PNS 18/19

Studienämndsordförande Arvid Nilsson sno-mit@ths.kth.se
Programansvarig student Kani Yara pas-mit@ths.kth.se
Valnämndsordförande Katja Papworth val-mit@ths.kth.se
JML-ansvarig Andrea Lundkvist jml-mit@ths.kth.se
JML-ansvarig Nathalie Wehlin jml-mit@ths.kth.se
Mottagningsansvarig Anna Kinnander mottagningen-mit@ths.kth.se
Mottagningsansvarig Ehlias Gonzalez mottagningen-mit@ths.kth.se
Internationellt ansvarig Mild Kadeepisarn ina-mit@ths.kth.se
Ordförande för Näringslivsgruppen Sara Kyrkander ambassador-mit@ths.kth.se
Qlubbmästare David Fogelberg qm-mit@ths.kth.se
Källarmästare Anna Kinnander kallarmastare-mit@ths.kth.se
Idrottsnämndsordförande Johanna Jacobsson idrott-mit@ths.kth.se
Medteks Ansvariga för Lokal Eva Bergström  mal-mit@ths.kth.se
Ledamot i Kårfullmäktige Eva Bergström
Fordonsansvarig Emil Ekelund