Studentmanifestet / Student Manifesto

English below.

Tidigare i höst skrev en grupp franska studenter ett manifest med budskapet att företag och regeringar måste börja ta sitt miljöansvar och aktivt arbeta för en mer hållbar värld. Det här uppropet fick över 20 000 underskrifter och har fått stor medial  uppmärksamhet internationellt.

Idag sprider sig rörelsen till Sverige! Hjälp till genom att skriva under (HÄR) och sprida ordet vidare. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Earlier this autumn, a group of French students wrote a manifesto with the message that businesses and governments must start taking their environmental responsibility and actively work for a more sustainable world. This appeal received over 20 000 signatures and has received great media attention internationally.

Today the movement is spreading to Sweden! Help by signing (HERE) and spreading the word further. Together we can make a difference!