Öppna semiarier

CTMH anordnar ett antal öppna seminarier inom flertalet intressanta områden för medicinsk teknik. Ett tips är att kolla in länken och kanske anmäla sig till något av dem. http://www.ctmh.se/openseminars.php

Kårfullmäktige: Undersökning av SFS

Hej kära student på  Medicinsk Teknik!

Mitt namn är Johan (suvanen@kth.se ) och jag sitter som representant för Medicinsk teknik i Kårfullmäktige (KF) tillsammans med Simon (silu@kth.se). Vi och Elektrosektionen samarbetar i förberedelserna till KF och det är oss ni ska kontakta vid frågor och åsikter angående olika förslag som behandlas av KF. Just nu letar KF personer som är intresserade att vara delaktig i en uppdragsgrupp å KF:s vägnar, där Teddy är vår samordnare.
En gång i tiden var THS (Tekniska Högskolans Studentkår) med i en organisation som heter Sveriges Förenade Studenter (SFS). SFS är en organisation som ska förmedla studenternas vilja vidare uppåt i samhället, alltså till politikerna. De riktar sig främst mot utbildningspolitiken då det är det som rör oss. För mer information: http://www.sfs.se/organisationen-sfs

THS valde att gå ur då SFS inte längre sköttes ordentligt. Därför ur THS synpunkt såg det bara ut som om det var en utgift men fick ingenting tillbaka för det, då det kostar THS att vara med i SFS.

Nu har SFS omorganiserat sig och nu verkar det som om det kan bli aktuellt att gå med igen för att de har skärpt till sig. Innan ett sådant beslut kan tas vill Kårfullmäktige tillsätta en grupp som ska undersöka ifall det är givande att gå med i SFS igen. Gruppens storlek kommer vara runt 6 st personer. En liknande undersökning har gjorts av Chalmers Studentkår men nu vill kårfullmäktige göra en egen.

Därför undrar jag om du är intresserad av att gå med i den här gruppen. Det är en liten uppgift som inte kommer ta för mycket tid, då den är tidsbegränsad fram till 4 april. Du kommer inte vara ensam.

Det jag vill ha av dig ifall du är intresserad är:
Namn, årskurs, mail och telefonnummer skickat till teddyjh@kth.se.

 

Med vänliga hälsningar,

Teddy Juhlin-Henricson
Representant för Elektrosektionen i THS-Kårfullmäktige

Johan Suvanen
Representant för MiT i THS-Kårfullmäktige

Branschdag/arbetsmarknadsdag för MiT

Hej MiT:are!

Nu är det dags för det som kunde ses på hemsidan för ett tag sen, nämligen Branschdag för medicintekniska studenter! Sektionen, tillsammans med Stockholm Medtech Growth, står som arrangörer för denna dag.

Huvudsponsor under dagen är Mawell.

Dagen kommer innehålla både intressanta talare och möjlighet till mingel med företag inom branschen. Det är ett ypperligt tillfälle för studenter i högre årskurser att på allvar komma i kontakt med näringslivet och knyta till sig kontakter för framtida ex-jobb och anställningar.

För att anmäla sig till dagen räcker det inte att ”attenda” på facebook, utan man ska skriva up sig som detltager på simple-sign-up, på denna länk: http://simplesignup.se/eve​nt/8053, för tillfället fungerar inte länken, men det kommer att uppdateras så snabbt som möjligt!

Informationen kommer att uppdateras här på sektionens hemsida, http://www.mit-kth.se/, och på facebook eventet men har du mer frågor redan nu maila ordf-mit@sth.kth.se

 

 

PS. om maxantalet är uppnått, kommer studenter i äldre årskurser ha förtur.

Fixarkväll med källargillet!

På onsdag kommer det att vara fixarkväll i 12an med källargillet. Källargillet är den förening som tar hand och fixar saker i 12an, allt från läskautomaten till miindre ombyggnationer och reparationer. Passa på att gå på fixar kvällen och  gå med i källargillet, alla får vara med! Det kommer även att bjudas på middag för de som ska gå :) För mer frågor om källargillet, kontakta kallarmastare@e.kth.se. Se till att vara med och ta hand om vår lokal!

Kom på SIK-gasque

Nästa vecka bjuder Elektrosektionen in till SIK-gasque då Elektrogillet från Helsingfors kommer på besök.

Plats: Stora/Lilla Gasque och Nymbles bastu.

Tid: Klockan 19.09 fredagen den 7/10 2011.

Hur: Med festhumör och bastusaker!

Pris: 120kr, vilket betalas i dörren. För detta får du mat och all dricka för kvällen.

Anmälan: Görs genom att maila ambassadeur@e.kth.se.

 

 Agera snabbt, begränsat antal platser!

12:an byggs om!

Under hösten kommer 12:an att handikappanpassas vilket kommer medföra stora förändringar i 12:ans utseende och uppbyggnad. Beslut om hur vi ska göra detta kommer att tas nästa vecka i samråd med Elektro, OPEN och PR. Detta möte kommer vara öppet för alla berörda sektioners sektionsmedlemmar och vi tar mer än gärna emot förslag om hur man kan göra handikappanpassningen så enkel och smidig som möjligt. Som det ser ut just nu är det en 6 meter lång och 1,20 meter bred ramp som ska in då hiss anses vara för dyrt.

Tid och datum om när detta möte kommer att äga rum kommer inom en snar framtid! Har du ett förslag om hur 12:an skulle kunna handikappanpassas på bästa sätt tveka inte utan maila ditt förslag till ordf-mit@sth.kth.se eller sekreterare-mit@sth.kth.se.

 

Är du nästa Vice Ordförande?

Tyvärr så har våran sittande vice ordförande hoppat av och gör därmed posten vakant. Det är dock av yttersta vikt att positionen tillsätts och kommer formellt ske under SektionsMötet i början av november. Men vi i styrelsen vill ha in din anmälan för er som är intresserade nu, och varför just du ska ta över efter Klara. Så känner du att just du är nästa vordf,  maila till ordf-mit@sth.kth.se för anmälan senast söndag den 25 september, med en liten kort motivering. Ange vordf-posten som ämne!

 

Ska vi tolerara detta?

En veckas mottagning, tentor efter jul och halverad påskledighet. Det kan bli verklighet under nästa läsår, då KTH tvingas följa CSN:s regler om läsårsindelning.

 

Här kan du se det mest aktuella förslaget till ny läsårsindelning. Det KTH tvingas göra är att utöka läsåret från 36 veckor till 40 veckor där varje termin måste omfatta 20 veckor. Dock kan de flesta program på KTH behålla ett 36-veckors läsår genom ett undantag i studiestödsförordningen som kommer från regeringen. THS är kritiska till att KTH omedelbart vill hasta in i ett obeprövat system utan att utreda konsekvenserna av bytet. THS anser att KTH borde behålla sitt nuvarande system där det är möjligt, och på program som måst läsa 40 veckor vill vi prioritera att mottagningen får fortsätta vara två veckor.

 

Vi är mycket tacksamma för alla kommentarer vi kan få. Skriv gärna nedan om hur det kommer påverka dig personligen, vilka effekter det kan få på dina studier och på utbildningen generellt. THS behöver dina erfarenheter när vi påverkar hur KTH agerar och läsåret utformas. Maila ordf-mit@sth.kth.se med era åsikter så sammanställer jag det och skickar till THS!