THS Kårfullmäktige/ Student Union Council

Sök till THS Kårfullmäktige 2018/2019!
Apply for council member or substitute member of the Student Union Council 2018/2019! More information in English below.

———————————————————————–

Vill du representera medlemmarna i THS viktigaste beslut?
Är du intresserad av att lära dig mer om organisationsstyrning? Vill du få ett nätverk som sträcker sig till alla THS sektioner?

Om Rollen
Som ledamot eller suppleant i Kårfullmäktige har du en plats i THS högst beslutande organ. Ni beslutar vad THS ska göra, tycka och hur den årliga omsättningen på 35 miljoner kronor ska användas. Ni väljer THS ledning i form av Kårordförande och Kårstyrelse och bevakar att de verkligen arbetar för medlemmarnas intressen. THS styrs som en representativ demokrati genom att medlemmarna väljer sina representanter till Kårfullmäktige, som ledamot eller suppleant är du garantin för att THS styrs demokratiskt.
Uppdragen i Kårfullmäktige går ut på att styra THS som organisation. Därför hålls utbildningar i till exempel ekonomi, ledarskap och rekrytering för Kårfullmäktige. Oavsett om du redan har erfarenhet av organisationsstyrning eller inte får du chansen att lära dig mer om det.
Kårfullmäktige består av ca 40 ledamöter och 20 suppleanter som kommer från alla THS sektioner, som en av dem får du ett nätverk som sträcker sig till alla sektioner. Tillsammans samarbetar ni för att representera alla medlemmar, men ni får också tillfällen att lära känna varandra och nätverka under teambuildings och fester.

Det finstilta
Den formella mandatperioden är 2018-07-01 – 2019-06-30. Möten kommer att börja hållas i september. Uppdraget kommer att innebära minst 5 formella möten och minst 2 informella möten under året. Till varje möte skickas handlingar ut så att alla kan förbereda sig och mötena kan hållas ändamålsenliga och smidiga.Totalt förväntas uppdraget ta 8 timmar per månad. Utöver det tillkommer inbjudningar till teambuildings och fester.

Ansökan
Du är välkommen med dina ansökan senast den 26e mars på formuläret på länken: bit.ly/thsapply2018 . Din kandidatur kommer att bli synlig för THS medlemmar mellan 9e-22a april då de kan rösta på ths.kth.se/vote . Glöm inte att rösta själv, det är tillåtet att rösta på sig själv. THS Valnämnd som arrangerar valet kommer att löpande uppdatera dig på när valprocessen går in i nya skeden, och till slut när det finns resultat.

Frågor
Om du har några frågor är du välkommen med dem till valets projektledare, THS Valgeneral på mail: valgeneral@ths.kth.se

———————————————————————
Information in English.

Do you want to represent the members in THS’ most important decisions?
Are you interested in learning more about organizational management?
Do you want to get to know people from all chapters of THS?

About the Position
As a council member or substitute member of the Student Union Council, you have a seat in the highest governing body at THS. You decide what THS should do, what THS opinions are and how the yearly turnover of 35 million SEK is to be used. You elect THS’ leaders in the form of President and Board, and review that they are really working for the members’ interests. The members of THS elect their representatives in the Student Union Council. This election makes THS a representative democracy. As a council member in the Student Union Council you are the guarantee that THS is run as a democracy.
The positions in the Student Union Council manage THS as an organization. Therefore there are educational events held for the Student Union Council. The topics include economics, leadership and recruitment. Regardless of whether you have experience in organizational management or not, this will give you the opportunity to learn more about it.
The Student Union Council consists of about 40 members and 20 substitutes from all chapters at THS. As a part of them you will get a social network that reaches all chapters. Together you cooperate to represent all members. You will also get the opportunity to teambuild and party together.

The fine prints
The formal time in office is 2018-07-01 – 2019-06-30. The first meeting will be held in September. The position will require at least 5 formal meetings and at least 2 informal meetings during the year. Material will be sent out before every meeting so that everyone can prepare, thereby allowing the meetings to be efficient and to the point. In total it is expected that the position requires 8 hours per month. The parties and team buildings add to that.

Application
You are welcome to submit your application in the following form up until the 26th of March: bit.ly/thsapply2018. Your candidacy will be made visible to THS members during the voting period between the 9th and 22nd of April. The members will be voting at ths.kth.se/vote. Do not forget to vote. You are allowed to vote for yourself. THS Election Board who arrange the elections will continuously update you to when the process enters new stages and, in the end, what the results are.

Questions
If you have any questions you are welcome to ask the Election Coordinator by email at: valgeneral@ths.kth.se

CBH KICK-OFF

Skolan för teknik och hälsa (STH) är sedan 1:a januari 2018 skolan för kemi, bioteknik och hälsa (CBH). För att fira detta bjuds alla studenter på CBH-skolan in till en KICK-OFF i Globen den 22:a februari. Från kl.14 presenteras skolans verksamhet där bland annat doktoranderna ger en inblick i deras arbete.
Eventet avslutas med middag, underhållning och dans.
Inbjudan: Inbjudan
Anmälan sker senast 9:e februari!
Länk till anmälan: https://eventdobby.com/kickoffcbh/

The new school CBH (Chemistry, Biotechnology and Health) invites all of their students to a KICK-OFF at Globen on the 22nd of February!
This event will begin at 2 pm with presentations of the school and will end with a dinner, entertainment and dance.
Invitation: Invitation
The registration deadline is the 9th of February!
Registration link: https://eventdobby.com/kickoffcbh/

Specialevent 23:e januari

Röntgen (Wilhelm Conrad) har förstås en särskild plats i våra hjärtan, särskilt när det strålar igenom dem. 23:e januari 1896 demonstrerade han röntgenkameran på Albert von Köllikers hand i Würzburg.

För att fira tisdagen den 23:e januari uppmanas medlemmar i sektion bära (morgon)rock vid de medicintekniska studierna.

mvh Webmaster Linder

THS #metoo

THS arbete mot sexism, sexuella trakasserier och diskriminering på KTH!
THS work against sexism, sexual harassments and discrimination at KTH!
Information in English below

Det första steget i deras arbete är att be studenterna att dela med sig av sina upplevelser i ett anonymt formulär för att få en överblick över problematiken. Formuläret finns i länken:
ths.kth.se/metoo

Information in English
The first step in their work is to hand out a form where students can share their experiences. The form is in this link:
ths.kth.se/metoo

Enkät från STH

Hej alla studenter!
 
Nu har STH gjort ett frågeformulär som ska undersöka hur du som student känner dig på KTH.
I denna enkät vill dom få en bild av hur studenterna känner sig bemötta i frågor som rör jämställdhet och likabehandling på STH skolan. Svaren är anonyma och vi kan inte se vilka personer som svarat eller vilket program svaren kommer ifrån. Dina svar är värdefulla för KTH:s fortsatta förändringsarbete för jämlikhet, mångfald och likabehandling.
Enkätundersökningen är öppen mellan 15/11 – 1/12 så det är lika bra att göra den på en gång!
För att kunna svara på frågorna ska du vara inloggad på KTH och gå in på länken och du kommer till frågeformuläret.
Dina svar är värdefulla!

JML-enkät

Information in English below.

Här är en sammanställning av den JML-enkät som gjordes i våras.
Sammanfattning-JML
Denna är bra att ta del av då många kan lära sig ifrån den.

This spring, a survey was done on equality, and diversity at our chapter. To take part of the conclusions that were made, please contact jml-mit@sth.kth.se.

Inbjudan till lunchföreläsning 16:e november

Information in English regarding this lunch lecture, read the bottom of this newsletter: Newsletter November

Mats Danielsson, KTH, och Staffan Holmin, KI, vetenskapliga direktörer på blivande MedTechLabs, bjuder in till en lunchföreläsning den 16:e november kl. 11.30-12.30 som hålls av två forskare från John Hopkins University and Carnegie Center for Surgical Innoavtion.
Nu på torsdag kommer alltså lunchföreläsningen att hållas av Jeff Siewerdsen och Nicholas Theodore och det vore fantastiskt om så många medtech-studenter som möjligt kan komma och lyssna. En lunchmacka kommer att serveras efter föreläsningen.
Vi underlättar genom att ordna en busstur från Flemingsberg kl. 10.45 och retur kl. 12.45.
Plats: Wallenbergsalen, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1
För anmälan, mejla Lena Lewin:  lena.lewin@ki.se

Dr Theodore har utvecklat en robot för minimal invasiv kirurgi som blev FDA godkänd i somras som han kommer att berätta mera om. Speciell utmaning är att veta lokalisering så man inte kapar viktiga nerver eller blodkärl och här föreslås ett nytt ”GPS system”.
Jeff Siewerdsen kommer att berätta om bildgivande system för att att vägleda interventioner, både praktiskt men också vad gäller teori för information och data i bilder och hur man optimerar gränsen för vad som är viktigt att visa i bilderna som styr robotar och människor.
Föreläsningen berör många av kurserna man läser på medicinsk teknik. Johns Hopkins University är legendariskt för sin topprankade utbildning i biomedical enginneering (motsvarande medicinsk teknik på KTH) och har många gånger blivit utsett till USAs bästa sjukhus.
Vill man läsa med om John Hopkins motsvarighet till MedTechLabs, kallat The I-STAR Laboratory, kan man gå in på deras hemsida: istar.jhu.edu
För inspiration om vad som kan tänkas utvecklas i MedTechLabs: https://www.youtube.com/watch?v=2fnv_3qn3Yc

Hoppas att många har möjlighet att komma på torsdag!

November-SM/Chapter Meeting

Imorgon är det dags för November-SM kl 17:17:17 i Tolvan!
Mer information finns i Dagordning November-SM
Information in English below.

OBS! Det kommer diskuteras huruvida sektionen ska investera i en bil tillsammans med Elektrosektionen så vill ni påverka utfallet så se till att komma på mötet! Oavsett anses en post behöva tillsättas som hjälper Elektrosektionens Carlacarlar, se Proposition
Sektionen fyller 10 år nästa år och detta ska firas! Mer information finns i motionen nedan:
Motion
Motionssvar
Det kommer bli ett väldigt intressant möte med val av FoF och Fanbärare bland annat så vi hoppas att så många som möjligt kommer på mötet!

It is time for this semester’s 2nd chapter meeting tomorrow at 5pm in Tolvan!
During the meeting we will discuss whether our chapter will invest in a car together with Elektrosektionen and how the celebration for the chapter’s 10th birthday will be organized. It will be a very interesting meeting so we hope we will see as many of you there!

/Styrelsen
The Board