Nytt medlemssystem för THS / New membership system for THS

English below.

Under sommaren 2018 har THS uppdaterat sitt medlemssystem. Med det nya systemet finns två nya länkar att förhålla sig till:
https://ths.kth.se/pay – Skickas direkt till betalningssidan. Formuläret kan också användas för att förnya sitt medlemskapet och man behöver bara fylla i  sitt personnummer så känner systemet igen om du finns i Ladok och fyller i dina uppgifter åt dig.
https://ths.kth.se/general/ths-membership/ – Sidan är fylld med nyttig information om medlemskapet och vilka regler man ska förhålla sig till som ny student.

During the summer of 2018 THS have updated their membership system. With the new system comes two links to check out:
https://ths.kth.se/pay – Sends you directly to the payment page. The form can also be used to renew your membership and  you just have to fill in your personal registration number and the system will recognize it if you are already in Ladok and fill out the other fields automatically.
https://ths.kth.se/general/ths-membership/ – This page is filled with information about the membership and what rules you should follow as a THS student.

 

The Future of PET Imaging in Oncology Trials

English below.

För er som inte riktigt vill släppa allt som har med medicinsk teknik under sommaren finns nu chansen att gå på en sista föreläsning innan sommaren tar vid! På fredag 15/6, klockan 15-16, hålls en föreläsning av MedTechLabs på Nobels väg 1 (KI). Föreläsningen kommer handla om framtiden för tumöravbildning med PET. Mer information finner du här!

Friday 15/6, 3 pm to 4 pm, a lecture will be held by MedTechLabs at Nobels väg 1 (KI). The lecture will be about the future of PET imaging in oncology trials. More information is to be found here.

 

Maj-SM / Chapter meeting

På måndag är det dags för Maj-SM kl 17:15:23 i Tolvan!
Dagordningen för mötet finns här:  Dagordning
Information in English below.

Under mötet kommer verksamhetsplan och budget godkännas, posterna Kassör, Ledamot, Defibrillator och Klubbmästare ska väljas och vi har tre propositioner att ta upp.
Verksamhetsplan_1819
Detaljbudget MiT 1819
Sammanställning av Budget MiT 1819
Proposition – Ändringar_i_styrdokument
Proposition – JML-grupp
Proposition – Uppföljning av strategiarbetet

Som ni förstår kommer detta vara ett spännande och intressant möte så vi hoppas att vi ser så många av er i Tolvan på måndag som möjligt!

This Monday the last chapter meeting of the semester will be held at 5pm in Tolvan! During the meeting we will discuss the budget and the chapter board’s plan of the year. We will also select a Treasurer, Chairman, Defibrillator and Klubbmästare. Finally we have three propositions to discuss, the first about some changes in the control documents, the second about creating a group to work with equality questions and the last about follow up on the strategy work. This will be an exciting and interesting meeting and we look forward to seeing you there!

/Styrelsen
The Board

Enkät om strategiarbete

Styrelsen har den senaste tiden jobbat med ett strategiarbete för att kunna utveckla sektionens verksamhet och på bästa sätt kunna anpassa oss efter att vi håller till på två olika campus. En viktig del i detta är att göra en nulägesanalys och vi vill veta hur våra studenter upplever vår verksamhet idag. Vi önskar därför gärna att du som student på vårt program (oavsett om du är medlem i sektionen eller inte) fyller i denna enkät. Det är mycket viktigt för vårt arbete!
https://goo.gl/forms/3ypgwwYPFlS3yDG13

Dessutom utlovas finfika till de som fyller i enkäten, det vill du inte missa!

Tack!

Born to be Wild at Cosmonova

Kära medlemmar! Dear members!
Information in English below.
 
Styrelsen vill bjuda er på ett event för att ni är så underbara!
Vi kommer tillsammans att se Born to be Wild på Cosmonova och efter filmen kan man fortsätta att utforska Naturhistoriska Riksmuseet. Filmen börjar kl 15.00 och håller på i 40 minuter, så vi samlas 14.30!
Anmälan: https://simplesignup.se/event/129275
Observera att detta inlägg endast är för sektionsmedlemmar på Medicinsk Teknik. Det är helt okej att hänga på ändå, men då får man stå för sin egen biljett à 120kr.
 
The board of the chapter of medical technology would like to invite our members to see the film Born to be Wild at Cosmonova and afterwards you can explore the Swedish Museum of Natural History.
The film starts at 3 pm sharp and is 40 minutes long, so we will meet up at 2.30 pm!
Register: https://simplesignup.se/event/129275
Please note that this event is only for our members at medical technology. It is totally fine to come anyway, but then you will have to buy your own ticket à 120 SEK.

Val-SM/ Chapter Meeting

Dags för Val-SM!
Information in English below.

I Tolvan den 26:e mars kl. 17:17:17 kommer nästa sektionsmöte att hållas!
Kallelsen är bifogad.
Motionsstop: 19:e november kl 23.42
Anmälan för mat: https://simplesignup.se/event/128680

Time for Elections!
On the 26th of March at 17:17:17, we will have our next chapter meeting where a lot of positions within the chapter will be elected. More information is in the attached image.
Last day to send in motion: 19th November at 23:42
For food during the meeting, apply here: https://simplesignup.se/event/128680

THS Kårfullmäktige/ Student Union Council

Sök till THS Kårfullmäktige 2018/2019!
Apply for council member or substitute member of the Student Union Council 2018/2019! More information in English below.

———————————————————————–

Vill du representera medlemmarna i THS viktigaste beslut?
Är du intresserad av att lära dig mer om organisationsstyrning? Vill du få ett nätverk som sträcker sig till alla THS sektioner?

Om Rollen
Som ledamot eller suppleant i Kårfullmäktige har du en plats i THS högst beslutande organ. Ni beslutar vad THS ska göra, tycka och hur den årliga omsättningen på 35 miljoner kronor ska användas. Ni väljer THS ledning i form av Kårordförande och Kårstyrelse och bevakar att de verkligen arbetar för medlemmarnas intressen. THS styrs som en representativ demokrati genom att medlemmarna väljer sina representanter till Kårfullmäktige, som ledamot eller suppleant är du garantin för att THS styrs demokratiskt.
Uppdragen i Kårfullmäktige går ut på att styra THS som organisation. Därför hålls utbildningar i till exempel ekonomi, ledarskap och rekrytering för Kårfullmäktige. Oavsett om du redan har erfarenhet av organisationsstyrning eller inte får du chansen att lära dig mer om det.
Kårfullmäktige består av ca 40 ledamöter och 20 suppleanter som kommer från alla THS sektioner, som en av dem får du ett nätverk som sträcker sig till alla sektioner. Tillsammans samarbetar ni för att representera alla medlemmar, men ni får också tillfällen att lära känna varandra och nätverka under teambuildings och fester.

Det finstilta
Den formella mandatperioden är 2018-07-01 – 2019-06-30. Möten kommer att börja hållas i september. Uppdraget kommer att innebära minst 5 formella möten och minst 2 informella möten under året. Till varje möte skickas handlingar ut så att alla kan förbereda sig och mötena kan hållas ändamålsenliga och smidiga.Totalt förväntas uppdraget ta 8 timmar per månad. Utöver det tillkommer inbjudningar till teambuildings och fester.

Ansökan
Du är välkommen med dina ansökan senast den 26e mars på formuläret på länken: bit.ly/thsapply2018 . Din kandidatur kommer att bli synlig för THS medlemmar mellan 9e-22a april då de kan rösta på ths.kth.se/vote . Glöm inte att rösta själv, det är tillåtet att rösta på sig själv. THS Valnämnd som arrangerar valet kommer att löpande uppdatera dig på när valprocessen går in i nya skeden, och till slut när det finns resultat.

Frågor
Om du har några frågor är du välkommen med dem till valets projektledare, THS Valgeneral på mail: valgeneral@ths.kth.se

———————————————————————
Information in English.

Do you want to represent the members in THS’ most important decisions?
Are you interested in learning more about organizational management?
Do you want to get to know people from all chapters of THS?

About the Position
As a council member or substitute member of the Student Union Council, you have a seat in the highest governing body at THS. You decide what THS should do, what THS opinions are and how the yearly turnover of 35 million SEK is to be used. You elect THS’ leaders in the form of President and Board, and review that they are really working for the members’ interests. The members of THS elect their representatives in the Student Union Council. This election makes THS a representative democracy. As a council member in the Student Union Council you are the guarantee that THS is run as a democracy.
The positions in the Student Union Council manage THS as an organization. Therefore there are educational events held for the Student Union Council. The topics include economics, leadership and recruitment. Regardless of whether you have experience in organizational management or not, this will give you the opportunity to learn more about it.
The Student Union Council consists of about 40 members and 20 substitutes from all chapters at THS. As a part of them you will get a social network that reaches all chapters. Together you cooperate to represent all members. You will also get the opportunity to teambuild and party together.

The fine prints
The formal time in office is 2018-07-01 – 2019-06-30. The first meeting will be held in September. The position will require at least 5 formal meetings and at least 2 informal meetings during the year. Material will be sent out before every meeting so that everyone can prepare, thereby allowing the meetings to be efficient and to the point. In total it is expected that the position requires 8 hours per month. The parties and team buildings add to that.

Application
You are welcome to submit your application in the following form up until the 26th of March: bit.ly/thsapply2018. Your candidacy will be made visible to THS members during the voting period between the 9th and 22nd of April. The members will be voting at ths.kth.se/vote. Do not forget to vote. You are allowed to vote for yourself. THS Election Board who arrange the elections will continuously update you to when the process enters new stages and, in the end, what the results are.

Questions
If you have any questions you are welcome to ask the Election Coordinator by email at: valgeneral@ths.kth.se