Internationell sommarskola i biokomplexitet – 11th International Summer School on Biocomplexity

Hej!

Gör du något viktigt i sommar mellan den 24 och 30 juni? Studerar du på slutet av din Master eller är du doktorand?

Nu har chansen att ansöka till 11th International Summer School on Biocomplexity. Dr Metin Akay som nyligen besökte KTH från University of Huston för att föreläsa om Neuroteknik och Informatik har bjudit in fyra studenter/doctorander från KTH att deltaga på årets upplaga av International Summer School on Biocomplexity.

OBS! Anmälningstiden går ut 9 april så se till tt anmäla er så snabbt som möjligt!

Skolan går över 6 dagar, 24-30 juni och kommer i år att ligga i Istanbul i Turkiet. Veckan kommer att vara fylld av undervisning, paneldebatter och presentationer med ledande experter på området Biocomplexitet där studenterna kommer att deltaga aktivt. I veckan kommer det även att ingå sociala evenemang så som museebesök och tid att se Istanbul. Dr Metin Akay beskriver den här veckan som ”scientific, social and cultural event”

Läs mer under http://bioc2012.engineering.asu.edu/index.html

För att deltaga skall man innan den 9e april skicka in en ifylld ansökningsblankett (laddas ned från länken ovan), ett CV, ett brev med dina karriärsmål samt ett rekomendationsbrev från handledare eller instutitions chef. Allt ovan skall skickas in till Dr Metin Arkay via makay@uh.edu

Deltagandet kostar inclusive deltagande avgift, mat, husrum, bussresor och museibesök för fyra personer 1200 USD Denna summa skall altså delas på fyra personer från KTH och kommer att hamna på 300 USD per person. Resan betalar varje deltagare själv.

Lycka Till!

Hello!

Are you doing anything important this summer between 24th and 30th of June? Are you a senior undergraduate or a graduate student?

Now you have the chance to visit the 11th International Summer School on Biocomplexity. Dr Metin Akay from the University of Huston, who recently visited KTH to lecture on Neuro engineering and informatics has invited 4 kth graduate and undergraduate to attend this years International Summer School on Biocomplexity.

OBS! Remember to apply as soon as possible, last date to apply is April 9th.

The School will be over 6 days between the 24th and 30th of June and will this year be situated in Istanbul, Turkey. The week will be filled by lectures, panel diskussions and presentations by leading experts on Biocomplexity where the students will take an active part. The week will also include social events and museum trips and time to se Istanbul. Dr Metin Akay describes the week as a ”scientific, social and cultural event”

Read more under http://bioc2012.engineering.asu.edu/index.html

In order to participate you must, before the 9th of April submitt a application form (to be downloaded from the link above), your CV, a letter with your career goals and a letter of recomendation from your advisor or department chair. The above should be submitted to Dr Metin Akay at makay@uh.edu

Participation will cost, including tuition fees, meels, accomodation, museum visits and buss trips 1200 USD split between the four participants from KTH. That means that the cost will end ut at 300 USD per person. This does not include travel cost to and from Istanbul.

Good Luck!

Studiebesök på GE Healthcare

GE Healthcare bjuder in studenter från Civilingenjörsprogrammet och Högskoleingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik till ett studiebesök den 26/4 kl 13.00-16.00. Det kommer bli en oerhört inspirerande och trevlig dag med mycket spännande information.

Studiebesöket är specifikt riktat till åk 3 för Högskoleingenjörerna och åk 4 för Civilingenjörerna. Anmälan görs senast den 10 april till ambassador-mit@sth.kth.se, ange namn och årskurs vid anmälan.

Se bifogad inbjudan för mer information!

Varmt välkomna önskar MiT:s Näringslivsgrupp!

Kortkontroll i 12an!

Kortkontroll i 12an på grund av inbrottet i 12an förra veckan och att det kommer in folk som inte har behörighet dvs. inte är MiT, Elektro eller Open. Vi i styrelsen uppmanar därför alla i sektionen att ta med sina blåa kort om ni ska bege er till 12an. Vi ber er även sprida informationen vidare så att alla i MiT, Elektro och Open får veta detta. De som inte har med sina blåa kort kommer inte att släppas in. Vi hoppas att ni har överseende med detta för kontrollen är för att vi ska kunna få ha kvar vår fina lokal som den är och slippa inbrott.

 

Med vänliga hälsningar
Informationsansvarig
Rebecka N Hall

Märkestävling avgjord!

Nu är (äntligen) märkestävlingen som startades i höstas avgjord! De två vinnande bidragen ser ni nedan och de kommer så fort som möjligt börja produceras. Nu längtar vi till nästa SIK då vi får sprida ut våra nya fina märken till resten (eller i alla fall den finska) teknologiska världen.