Lediga poster i CNS och PNS

Skulle du vilja kandidera till någon post till verksamhetsåret 14/15, eller känner du någon som skulle passa in? På budget-SM den 15/5 kommer vi, förutom att klubba igenom nästa års budget, även ha en del val för det kommande året.

De posterna som kommer väljas är: idrottsnämndsordförande (PNS), studienämndsordförande (PNS), valberedning (minst två platser), defibrillator (håller frekvensen uppe på gasquer), samt Infoansvarig (CNS). För postbeskrivning, läs nedan.

Vad innebär det då att vara med i CNS och PNS, först och främst?

Jo, så här står det i våra stadgar och reglementen:

Styrelsen (CNS) skall:
Tillse att sektionens verksamhet på kort och lång sikt överensstämmer med medlemmarnas intressen.
Sköta och ansvara för sektionens löpande verksamhet.
Verkställa det som beslutas av SM
Utarbeta årligt budgetförslag till budget-SM
Vid brådskande fall utöva SM:s befogenheter. Sådant skall dock alltid valideras pa nästkommande SM
Övergripande ansvara för sektionens ekonomi.
 
PNS skall:
PNS består av funktionärer samt styrelsen. Syftet med PNS är att utbyta information, diskutera och att ta hjälp av varandra.
Vice ordförande är ansvarig för PNS. Ett PNS-möte skall hallas minst en gång varje läsperiod. Syftet med PNS är att skapa ett forum där sektionens samtliga förtroendevalda kan träffas och diskutera relevanta frågor och informera berörda organ.
 
Idrotsnämndordförande:

Idrottsnämnden är de som arrangerar samordnade idrottsaktiviteter för studenterna på sektionen. Beroende på intresse kan olika typer av idrott anordnas. Det är även Idrottsnämnden som anmäler lag till THS-mästerskapen där sektionerna tävlar i olika sporter varje år.

Idrottsnämndsordförande ansvarar för att:
Anordna idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar.
Se till att sektionen fi nns representerad på THS idrottsevenemang.
Gå på THS idrottsråd.

Studienämndsordförande:

Posten som SNO innebär att du är ansvarig för sektionen för medicinsk tekniks studienämnd (MSN), som i dagsläget består av SNO, samt en eller två representanter från varje årskurs på programmen CMEDT och TIMEL.

Studienämnden har som främsta uppgift att driva frågor som rör vår utbildning med grundutbildningsansvarig, programansvarig, skolledning och berörda lärare. Dessutom övervakar studienämnden kurserna som vi läser med kursnämn med lärarna och utvärderingar, detta arbete är dock ålagt klassrepresentanterna. Det övriga arbetet sker tillsammans med de övriga medlemmarna i nämnden, även om du som SNO är ansvarig att se till att detta arbete upprätthålls, genom att hålla kontakt med ovan nämnda och hålla möten. Det är även SNO’s uppgift att hantera eventuella problem och frågor som dyker upp, kanske från klassrepresentanterna eller direkt från en student (normalt pratar studenten som har en fråga i första hand med sin klassrepresentant).

SNO deltar i Utbildningsråd (UR) som går under THS regi och cheferna för utbildningsinflytande (CFU) på kåren. I dessa råd finns CFU, SNO, PAS etc från alla sektioner knutna till kåren, och de är en viktig del i ditt arbete som SNO eftersom kåren kan driva frågor tillsammans med alla sektioner, vilket har större kraft än om det sker på skol/sektionsnivå.

Praktiska arbetsuppgifter:

– Ansvar för MSN

– Se till att möten hålls med MSN minst en gång per period (då genomgås utvärderingar av kurser samt övriga aktuella frågor). Till dessa möten är det ibland lämpligt att bjuda in PA (Mats Nilsson)

– Deltaga på UR med kåren

-Underhålla arkivet med utvärderingar (dropbox i dagsläget)

– Stödja och hjälpa klassrepresentanterna

– Se till att nämndens medlemmar får betalt för sina utvärderingar genom att skicka in uppgifter till ansvarig på STH.

– Ta tag i frågor som dyker upp under läsårets gång och driva frågor som berör vår utbildning i stort. MSN har idag en del samarbeten med bla Linköping och Lund på gång, du kommer även att följa upp detta och utveckla det, just nu är det i uppstartningsfasen och är lite lagt på is.

 Infoansvarig:

Deltaga på styrelsemöten.

Justera protokoll.

Uppdatera hemsidan (sidor och inlägg).

Göra inlägg på facebooksidan.

Representera sektionen internt och externt.

Ansvara för mailadressen till din post.

Anordna funqgasque

Att sitta med i styrelsen innebär att du kommer vara med att utföra de saker som sektionsmötet bestämmer. Det kan vara allt från att anordna funq till att ta kontakt med andra sektioner och försöka få ett samarbete. Men de åtaganden som finns listat ovan är saker du kommer att stöta på under din styrelsetid. På styrelsemöten tas både verkställande och strategiska beslut. Alla möten protokollförs och två personer ska alltid justera dessa. Representation innebär att både representera sektionen på de råd THS håller i, men även andra event som sker på KTH. Vi har ett påbörjat samarbete med Y-sektionen i Linköping, där representation kan komma att ske. Sedan finns det ett antal interna evenemang där styrelsen skall finnas med. Framförallt styrelsemiddagar med Elektro. Men gärna även på n0llegasquen och vårbalen. Mailadressen är viktig att ha koll på och inte missa information som är riktad till dig på den post du har.

Som informationsansvarig på Sektionen för Medicinsk Teknik skall du se till att sektionens medlemmar delges den information som berör dem. Både information om studier och annat som rör pluggandet men också information om kommande event, gasquer, sektionsmöten och annat.

Se till att informationen sprids till medlemmar.

Skriva nyhetsbrev varje månad.

Dokumentera styrelsens aktiviteter.

Representera i THS Kommunikationsråd.

Uppdatera hemsidan och facebooksidan.

Defibrillator:

”Vilken fantastiskt rolig fest det här är!” 1

”Vilket otroligt högt tempo rakt igenom hela gasquen!” 2

Har du någonsin tänkt, sagt, yttrat, uttalat eller anfört något liknande? Det korrekta och enda svaret på detta är att en person med den högsta stämman, den bästa tonsättningen, de underskönaste anekdoterna och högklassigaste utlåtandena har hållit både pulsen och frekvensen under sittningen. Vem är då denna perfekta varelse, som i sin frånvaro skulle skapa en fruktansvärd och fullkomligt miserabel tillställning under fortlöpande gasquer? Svaret står skrivet i sten sedan urminnes tider, ”… är en person som med en röst vilken kan liknas elstötar, en ton som kan häva hjärtflimmer, med historier som får den medvetslöse att bli medvetande, som hädanefter skall kallas för – DEFIBRILLATOR” Defibrillatorn skall få varenda teknolog att både säga det ena1 och det andra2. Utifall defibrillatorn inte kan medverka under sittning är det dennes uppgift att se till att någon annan sjung, spex allternativ pratkunnig teknolog får agera defibrillator. En bonus är om man lär sig konglig elektrosektionens sångbok både utan, innan, baklänges och sidlänges.

 

Har ni några frågor, kontakta valberedningens sammankallande, Emma Danell Lindström emmlinds@kth.se

Studiebesök och snabbintervjuer hos GE Healthcare!

Den 29 april kommer ni som läser till civilingenjör år 4 samt högskoleingenjör år 3, få chansen att komma på ett studiebesök i GE Healthcares lokaler i Danderyd. Sista anmälningsdag är den 11 april!

Ni kommer även få chansen att skicka in frågor i förväg till GE som ni får besvarade under studiebesöket. På det sättet kan era frågor vara anonyma och ni får ett mer genomtänkt svar. Skicka frågorna till: ambassador-mit@sth.kth.se

Mer information om studiebesöket och anmälningslänk finner du här: https://www.dropbox.com/s/upoe293ldm773f7/Studiebes%C3%B6k%20inbjudan%202014%20%283%29.doc

Mer information om snabbintervjuerna finner du här: https://www.dropbox.com/s/8yb9tr3p6ou2lul/Snabbintervjuer%202014%20%281%29.doc

När: 29 april
Studiebesök: Kl. 13-15.30
Snabbintervjuer: Kl.15.30-16.30
Var: Vendevägen 89, Danderyd

Mer information om hur ni hittar till GEs lokaler kommer i ett mail några dagar innan till de som har anmält sig.

Philips studiebesök

Den 28 mars får ni som är Civil 3:a och Hing 2:a chansen att gå på ett unikt studiebesök i Philips lokaler i Solna. Det finns endast 15 platser som anmäl dig så fort som möjligt!

 Anmälan: http://simplesignup.se/event/42240

 När: 28 mars kl 13.00

Var: Solna (Mer info kommer till de som får platser)

 De som inte får platser via länken kan skicka ett mail till Cecilia i NLG, så hamnar ni på reservlistan: fornst@kth.se

Kamratstipendie

Det är dags att nominera bra kamrater på vår sektion till KTHs Kamratstipendie!

Kamratstipendiet delas varje år ut till en eller flera personer som gjort någonting extra för sina medmänniskor på KTH genom att vara en riktigt bra kamrat. Varje sektion får nominera upp till tre personer till THS som sedan beslutar i ärendet.

Så, känner du någon som borde få en extra belöning som tack för allt bra som gjorts under året? Tveka då inte att nominera! Nomineringar skickas till ordf-mit@sth.kth.se och senast den 4 april skall vi lämna in nomineringarna så börja fundera redan nu på vem du tycker har gjort något bra för kamratskapen.

Call for Study Abroad Applications – Shanghai, China

Shanghai University in China now accept applications for the Autumn 2014 and Spring 2015 semesters. All students are welcome to apply. Applying is via Asia Exchange, a Finnish study abroad company. Shanghai is Asia Exchange’s newest destination.

Some information about the host university:

Shanghai University (SHU), established in 1922, is a public, research-driven university at the heart of the city of Shanghai. In line with Shanghai’s status as an international metropolis, SHU is known for its robust international cooperation and development. The university has prestigious partner universities all around the world. There are nearly 38 000 students enrolled at Shanghai University of which 3000 are international students.
Tuition fee for one semester is 1490 EUR including easy application and services from Asia Exchange.

The program is ideal for students interested in Chinese economy, language, history and culture and suits several study backgrounds. The program does an excellent job in connecting the unique transformation China has undergone to its particular, powerful position in the global markets and culture today.

Learn more and apply online at
http://www.asiaexchange.org/en/study-abroad-programs/study-in-shanghai

Application deadlines
Autumn 2014: May 15, 2014
Spring 2015: November 30, 2014

Asia Exchange’s study abroad semesters are for students who go abroad outside their own university’s partner network. Places are not limited and all courses are taught in English. Study place will be confirmed within one week.

Sugen på extraknäck? My academy söker studiecoacher!

Efter ett lunchmöte med My Academy, rekommenderas de varmt att söka till då de är mycket trevliga, har bra arbetsvillkor och lång erfarenhet inom branschen.

För mer information om hur du söker, klicka på länken: https://www.dropbox.com/s/3hw5pzo9sry3hcr/Studiecoach%20kopia.pdf

Mottagning för Tekniskt Basår

Vill du vara med och hålla i en mottagning för studenter som börjar på Teknisk Basår? Se då hit!

Mottagningen ska vara en period där man får tillfälle att lära känna sina nya kurskamrater varav många förblir vänner för livet. Det är en möjlighet att skapa en trygg studiemiljö och knyta nyttiga kontakter inför framtiden.

Vi alla vet hur mycket THS gör för oss, hur de löser våra problem och gör att studietiden för många blir den bästa i vårt liv. Detta är något vi blir introducerade för under mottagningen. Det är via mottagningen vi får reda på vad THS är och vad de kan göra för oss. Via mottagningen får vi även reda på hur mycket kul man kan ha som kårmedlem.

Tekniskt Basår Campus Valhalla har ett intag på 250 studenter per år som inte har en mottagning. De får inget tillfälle att lära känna sina kurskamrater, ta del av vad THS kan göra för dem eller veta hur kul studentlivet kan vara.

Detta är något vi vill ändra på och därför går det nu att söka mottagningen för TBAS.
http://goo.gl/AH5JuF
Har frågor, maila mottagningTBAS@gmail.com.

Följ dem på:
Twitter: @tbas_m
Facebook: mottagningTBAS.
Kom igen det blir kul!!!

Lunchmingel med Philips!

Den 3 mars är det dags för ett lunchmingel med Philips Healthcare. Ett flertal kunniga och trevliga personer kommer att närvara från Philips som ni kan mingla och få ställa frågor till. NLG kommer även att bjuda på fika. Alla som studerar medicin teknik på KTH är välkomna! Så ta chansen och anmäl dig!

När: 3 mars, kl 12-13.15
Var: Flemingsberg, Ana-10, (Alfred Nobels väg 10)
Ätbart: Fika

Anmälan via länken: http://simplesignup.se/event/40664