Nyhetsbrev September / Newsletter September

Ny månad innebär också ett nytt nyhetsbrev fullspäckat med information om månadens händelser inom sektionen, läs för att försäkra dig om ett inte gå miste om någonting!

New month also means new newsletter full of information about the September activities within the chapter, read to make sure you don’t miss out on anything!

Nyhetsbrev September / Newsletter September