Valnämnden

Valberedningen är en grupp som inför val av ansvarsposter tar emot nomineringar och frågar ut de nominerade. De ska sedan på mötet delge informationen om kandidaterna som är förhandsanmälda och, om de så vill, ett uttalande om vem de tycker lämpar sig bäst för posten.