Studienämnden

Notera att denna sida inte är uppdaterad och kan innehålla inkorrekt eller missvisande information!

MiT:s Studienämd

Studienämnden (MSN) är den del inom MiT som sköter studiebevakning av de kurser som sektionens studenter läser. I varje klass ska det finnas två klassrepresentanter som utför undersökningar i deras aktuella kurser. Syftet med Studienämnden är att se hur kursens mål stämmer överens med kursens innehåll och få till förändringar om de inte gör det.

Studienämnden har en ordförande som styr arbetet och hjälper till vid eventuella svårigheter med lärare eller frågor. Det är även ordföranden som övervakar arbetet och följer upp det med kontinuerliga möten.

Även andra utbildningsfrämjande aktiviteter ansvarar MSN för. På sektionen utses varje år Årets lärare och Årets övningsassistent. Till dessa hedersvärda priser får studenter nominera personer med en god motivering och därefter väljs vinnarna på ett studienämndsmöte.

Ordförande i MSN har även en plats i THS utbildningsråd där frågor tas upp som berör hela KTH.

Vid problem har du som student med MSN:s hjälp en hel sektion i ryggen!

Gå gärna in och gilla oss på Facebook för att se vad som händer inom MSN: MSN på Facebook 

Kontakt

Studienämndsordförande (SNO)
sno-mit@ths.kth.se

Vice Studienämndsordförande (vSNO)
vsno-mit@ths.kth.se

Programansvarig student
pas-mit@ths.kth.se

Klassrepresentanter MSN