Kamratstipendie

Det är dags att nominera bra kamrater på vår sektion till KTHs Kamratstipendie!

Kamratstipendiet delas varje år ut till en eller flera personer som gjort någonting extra för sina medmänniskor på KTH genom att vara en riktigt bra kamrat. Varje sektion får nominera upp till tre personer till THS som sedan beslutar i ärendet.

Så, känner du någon som borde få en extra belöning som tack för allt bra som gjorts under året? Tveka då inte att nominera! Nomineringar skickas till ordf-mit@sth.kth.se och senast den 4 april skall vi lämna in nomineringarna så börja fundera redan nu på vem du tycker har gjort något bra för kamratskapen.