JML-enkät

Information in English below.

Här är en sammanställning av den JML-enkät som gjordes i våras.
Sammanfattning-JML
Denna är bra att ta del av då många kan lära sig ifrån den.

This spring, a survey was done on equality, and diversity at our chapter. To take part of the conclusions that were made, please contact jml-mit@sth.kth.se.