Jämställdhetsveckan 2019 / Equality Week 2019

English below.

Jämställdhetsveckan rekryterar nu en ny projektgrupp!
Jämställdhetsveckan är ett årligt återkommande projekt som år 2019 kommer äga rum 25-28 mars. Under veckan kommer flera olika event hållas, såsom föreläsningar, workshops och debatter, som kommer handla om jämställdhet. Företag, organisationer, representanter från KTH and inspirationstalare kommer berätta om hur de arbetar för att uppnå ett mer jämställt samhälle.
Följ länken nedan för mer information och ansökan till projektgruppen!

Equality Week is now recruiting a new project group!
Equality Week is an annual recurring project and will this year take place on March 25-29, 2019. The week will include numerous events, such as lectures, workshops and debates, which will all address the subject of gender equality. We are inviting a range of companies, organizations, representatives from KTH and inspirational speakers who, in their own words, will tell you how they work to achieve a more gender equal society.
Follow the link below for more information and application!

Jämställdhetsveckan / Equality week