Enkät/Survey

Sektionens JML-ansvarig har skapat en enkät för att se hur vi inom sektionen ser på jämlikhet, mångfald och likabehandling.
Glöm inte bort att det är Budget-SM idag kl 17:15 i Tolvan!
Enkät

We would appreciate if you would answer this survey about equality, diversity and equal treatment.
Don’t forget about today’s Chapter-meeting at 5.15 pm in Tolvan!
Survey