Enkät från STH

Hej alla studenter!
 
Nu har STH gjort ett frågeformulär som ska undersöka hur du som student känner dig på KTH.
I denna enkät vill dom få en bild av hur studenterna känner sig bemötta i frågor som rör jämställdhet och likabehandling på STH skolan. Svaren är anonyma och vi kan inte se vilka personer som svarat eller vilket program svaren kommer ifrån. Dina svar är värdefulla för KTH:s fortsatta förändringsarbete för jämlikhet, mångfald och likabehandling.
Enkätundersökningen är öppen mellan 15/11 – 1/12 så det är lika bra att göra den på en gång!
För att kunna svara på frågorna ska du vara inloggad på KTH och gå in på länken och du kommer till frågeformuläret.
Dina svar är värdefulla!