Styrdokument

Här ligger sektionens stadgar och reglemente samt verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/2019. Budget kan fås vid förfrågan.

Here are the by-laws and rules for our chapter, aswell as the operational plan for the business year 2018/2019. The budget can be recieved upon request.

Stadgar/By-laws

Reglemente/Rules

THS Policy för jämlikhet, mångfald och likabehandling/THS Policy for Equality, Diversity and Equal Treatment

Verksamhetsplan/Operational Plan 17-18 (Ej uppdaterade!/Not updated!)

PM
PM för avtalshantering