Sektionsmöten

Här finns handlingar från sektionsmöten att tillgå:

2019/2020

SM#1 (Budget-SM)

Kallelse
Dagordning
Styrelsens guide till Sektionsmötet
Motion angående ändringar i styrdokument
Styrelsens motionssvar till ”Motion angående ändringar i styrdokument”
Motion Engelska Översättningar
Motionssvar engelska översättningar
Enkätrapport från fusionsgruppen
Kandidatlista SM#1
Verksamhetsplan
Budget Mit 19/20 Sammanfattning
Budget Mit 19/20 Detaljplanering

Protokoll

2018/2019

SM#4 (Val-SM)
Kallelse
Dagordning
Styrelsens guide till Sektionsmötet
Nominerade till Årets Kamrat
Protokoll

Rapport Fusionsgruppen
Motion Fusionsgruppen
Motionssvar Fusionsgruppen

Simons motionsyrkande

Proposition Korrigering av reglemente

SM #3 (November-SM)
Kallelse
Dagordning
Styrelsens guide till Sektionsmötet
KAFFEMotion
Motionssvar Kaffe
Protokoll

Fusionsarbetet-hittils-och-framöver

SM #2 (September-SM)
Kallelse
Protokoll

SM #1 (Budget-SM)
Protokoll

2017/2018

SM #4 (Val-SM)
Kallelse
Dagordning
Proposition angående ändringar i styrdokument
Stadgar med ändringsförslag
Regelmente med ändringsförslag
Protokoll

SM #3 (November-SM)
Kallelse
Protokoll

SM #2 (September-SM)
Kallelse
Protokoll

SM #1 (Budget-SM)
Dagordning-Budget-SM
Verksamhetsberättelse för 15/16
Resultatrapport 15/16
Balansrapport 15/16
Revisionsberättelse
Proposition-Stadegändring
Verksamhetsplan 17/18
Budget 17/18
Protokoll

2016/2017

SM #4 Val-SM
Kallelse
Dagordning
Proposition angående stadgeändringar
Proposition angående regelementesändringar
Revisionsberättelse 15/16
Motion angående budget för fanbärare
Motionssvar angående budget för fanbärare
Protokoll

SM #3 November-SM
Dagordning
Motion: Vice SNO
Motionssvar: Vice SNO
Proposition angående MAL
Proposition angående Internationellt ansvarig
Protokoll

SM #2 September-SM
Dagordning
Protokoll

SM #1 Maj-SM
Kallelse
Dagordning
Verksamhetsplan
Protokoll

2015/2016

SM #4 (Val-SM)
Kallelse
Dagordning
Proposition angående sektionsfärg (andra genomröstningen)
protokoll

SM #3 (November-SM)
Dagordning
Protokoll
Förra propositionen angående sektionsfärg
Nya propositionen angående sektionsfärg
Proposition angående revisorer
Proposition angående övriga föreskrifter
PM för avtalshantering
Motion angående Den lille testaren
Motionssvar: Den lille testaren
Motion angående Pengar till sångbok och releasefest
Motionssvar: Pengar till sångbok och releasefest

SM #2 (September-SM)
Dagordning
Protokoll

SM #1 (Maj-SM)
Kallelse
Dagordning
Protokoll
Proposition angående revisorer
Motion angående StafettVasan
Motionssvar angående StafettVasan
Sammanställning budget 14-15
Budget 15-16
Verksamhetsplan 15-16

2014/2015

SM #5 (Val-SM)
Kallelse
Protokoll
Dagordning
Proposition angående Informationsansvarig
Proposition angående Stadgar
Proposition angående Reglemente
Proposition angående Isvaran
Uppdaterad version av Reglemente
Äldre version av Reglemente
Uppdaterad version av Stadgar
Äldre version av Stadgar

SM #4 (Extra-SM)
Kallelse
Dagordning
Protokoll
Proposition angående JML-ansvarig
Proposition angående FOF
Proposition angående Stadgar
Proposition angående Reglemente
Gamla Stadgar
Uppdaterad version av Stadgar
Gammalt Reglemente
Uppdaterad version av Reglemente

SM #3 (November-SM)
Kallelse
Dagordning
Proposition angående PAS
Proposition angående SBK
Protokoll

SM #2 (September-SM)
Kallelse
Dagordning
Proposition angående hedersutmärkelse
Protokoll

SM #1 (Budget-SM)
Kallelse
Dagordning
Proposition angående källarmästare på lokalråd
Budget 2014/2015
Verksamhetsplan: Visioner och mål
Protokoll

2013/2014

SM #4 (Val-SM)
Kallelse
Dagordning
Proposition angående Ettans post
Proposition angående Källarmästare
Proposition angående Valberedningen
Motion angående studienämndsmedlemmar på funq
Styrelsens svar

SM #3 (November-SM)
Kallelse
Dagordning
Protokoll

SM #2 (Oktober-SM)
Kallelse
Dagordning för Oktober-SM
Budget-uppdaterad
Proposition angående KF-ledamöter i PNS
Proposition angående namntillägg i styrelsen
Proposition angående uppskattning

SM #1 (Budget-SM)
Protokoll
Kallelse
Dagordning för Budget-SM 2013
Budget 2013/2014
Visioner och mål

2012/2013

Vår-SM
Protokoll
Kallelse
Dagordning
Kompletterande dagordning
Proposition angående alumni
Proposition angående reglemente
Proposition angående webmaster
Proposition angående hedersmedlemmar
Proposition angående parlamentariker
Proposition angående stadgar
Proposition angående valberedning I
Proposition angående valberedning II
Motion angående styrelsens uppbyggnad – endast att-sats 3 ska behandlas
Motion angående namnbyte på sektionen

Höst-SM
Kallelse
Protokoll
Övriga Handlingar

2011/2012

Vår-SM
Protokoll

Höst-SM
Protokoll