Dags att förnya ditt kårmedlemskap / Time to renew your Student Union membership

English below.

Ni glömmer väl inte att förnya ert kårmedlemskap?

Ett kårmedlemskap kostar 365 kr per år. Du kan förnya medlemskapet via THS egna hemsida. Man kan gå direkt till betalningssystemet på http://ths.kth.se/join. Gamla studenter behöver bara ange sitt personnummer så känner systemet igen det tidigare medlemskap. I framtiden ska man istället kunna förnya sitt medlemskap via ’Mina sidor’.

Du kan också förnya ditt medlemskap genom att besöka Kårexpeditionen (KårX) i Nymble under deras öppettider. ’

Hope you remember to renew your membership at the student union!

A membership within the student union costs 365 kr each year. You can renew it yourself on THS’ own website. You can get to the payment system directly at http://ths.kth.se/join. Older students only need to put in their personal identity number and the system will recognize the last membership. In the future, you will be able to renew your membership using ’My pages’.

You can also renew your membership by visiting the student office desk, Kårexpeditionen (KårX) in Nymble during their opening hours.