Fira de avslutade tentorna!

Äntligen är ännu en period avklarad! Som traditionen bjuder ställer ProgramRådet därför till med Sittning + efterkör hela natten lång (iaf till 02:30).
Lördagen den 21 mars kl 18:30 slår vi upp dörrarna till TentaPub3.

Kvällens tema är ”P”, så börja fundera över din tolkning redan nu…

Biljetter finns att få tag på genom att klicka vidare från detta inlägg, för en fjäderlätt gåva om 100 kr får du 3-rätters inkl. dryck som härligt svalkar en ömmande strupe efter många torra dagar i pluggvrån

Biljetter hittar du på http://elektrosektionen.se/TP3 (släpps 20:01 16/3)

Lediga poster i CNS och PNS

Skulle du vilja kandidera till någon post till verksamhetsåret 14/15, eller känner du någon som skulle passa in? På budget-SM den 15/5 kommer vi, förutom att klubba igenom nästa års budget, även ha en del val för det kommande året.

De posterna som kommer väljas är: idrottsnämndsordförande (PNS), studienämndsordförande (PNS), valberedning (minst två platser), defibrillator (håller frekvensen uppe på gasquer), samt Infoansvarig (CNS). För postbeskrivning, läs nedan.

Vad innebär det då att vara med i CNS och PNS, först och främst?

Jo, så här står det i våra stadgar och reglementen:

Styrelsen (CNS) skall:
Tillse att sektionens verksamhet på kort och lång sikt överensstämmer med medlemmarnas intressen.
Sköta och ansvara för sektionens löpande verksamhet.
Verkställa det som beslutas av SM
Utarbeta årligt budgetförslag till budget-SM
Vid brådskande fall utöva SM:s befogenheter. Sådant skall dock alltid valideras pa nästkommande SM
Övergripande ansvara för sektionens ekonomi.
 
PNS skall:
PNS består av funktionärer samt styrelsen. Syftet med PNS är att utbyta information, diskutera och att ta hjälp av varandra.
Vice ordförande är ansvarig för PNS. Ett PNS-möte skall hallas minst en gång varje läsperiod. Syftet med PNS är att skapa ett forum där sektionens samtliga förtroendevalda kan träffas och diskutera relevanta frågor och informera berörda organ.
 
Idrotsnämndordförande:

Idrottsnämnden är de som arrangerar samordnade idrottsaktiviteter för studenterna på sektionen. Beroende på intresse kan olika typer av idrott anordnas. Det är även Idrottsnämnden som anmäler lag till THS-mästerskapen där sektionerna tävlar i olika sporter varje år.

Idrottsnämndsordförande ansvarar för att:
Anordna idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar.
Se till att sektionen fi nns representerad på THS idrottsevenemang.
Gå på THS idrottsråd.

Studienämndsordförande:

Posten som SNO innebär att du är ansvarig för sektionen för medicinsk tekniks studienämnd (MSN), som i dagsläget består av SNO, samt en eller två representanter från varje årskurs på programmen CMEDT och TIMEL.

Studienämnden har som främsta uppgift att driva frågor som rör vår utbildning med grundutbildningsansvarig, programansvarig, skolledning och berörda lärare. Dessutom övervakar studienämnden kurserna som vi läser med kursnämn med lärarna och utvärderingar, detta arbete är dock ålagt klassrepresentanterna. Det övriga arbetet sker tillsammans med de övriga medlemmarna i nämnden, även om du som SNO är ansvarig att se till att detta arbete upprätthålls, genom att hålla kontakt med ovan nämnda och hålla möten. Det är även SNO’s uppgift att hantera eventuella problem och frågor som dyker upp, kanske från klassrepresentanterna eller direkt från en student (normalt pratar studenten som har en fråga i första hand med sin klassrepresentant).

SNO deltar i Utbildningsråd (UR) som går under THS regi och cheferna för utbildningsinflytande (CFU) på kåren. I dessa råd finns CFU, SNO, PAS etc från alla sektioner knutna till kåren, och de är en viktig del i ditt arbete som SNO eftersom kåren kan driva frågor tillsammans med alla sektioner, vilket har större kraft än om det sker på skol/sektionsnivå.

Praktiska arbetsuppgifter:

– Ansvar för MSN

– Se till att möten hålls med MSN minst en gång per period (då genomgås utvärderingar av kurser samt övriga aktuella frågor). Till dessa möten är det ibland lämpligt att bjuda in PA (Mats Nilsson)

– Deltaga på UR med kåren

-Underhålla arkivet med utvärderingar (dropbox i dagsläget)

– Stödja och hjälpa klassrepresentanterna

– Se till att nämndens medlemmar får betalt för sina utvärderingar genom att skicka in uppgifter till ansvarig på STH.

– Ta tag i frågor som dyker upp under läsårets gång och driva frågor som berör vår utbildning i stort. MSN har idag en del samarbeten med bla Linköping och Lund på gång, du kommer även att följa upp detta och utveckla det, just nu är det i uppstartningsfasen och är lite lagt på is.

 Infoansvarig:

Deltaga på styrelsemöten.

Justera protokoll.

Uppdatera hemsidan (sidor och inlägg).

Göra inlägg på facebooksidan.

Representera sektionen internt och externt.

Ansvara för mailadressen till din post.

Anordna funqgasque

Att sitta med i styrelsen innebär att du kommer vara med att utföra de saker som sektionsmötet bestämmer. Det kan vara allt från att anordna funq till att ta kontakt med andra sektioner och försöka få ett samarbete. Men de åtaganden som finns listat ovan är saker du kommer att stöta på under din styrelsetid. På styrelsemöten tas både verkställande och strategiska beslut. Alla möten protokollförs och två personer ska alltid justera dessa. Representation innebär att både representera sektionen på de råd THS håller i, men även andra event som sker på KTH. Vi har ett påbörjat samarbete med Y-sektionen i Linköping, där representation kan komma att ske. Sedan finns det ett antal interna evenemang där styrelsen skall finnas med. Framförallt styrelsemiddagar med Elektro. Men gärna även på n0llegasquen och vårbalen. Mailadressen är viktig att ha koll på och inte missa information som är riktad till dig på den post du har.

Som informationsansvarig på Sektionen för Medicinsk Teknik skall du se till att sektionens medlemmar delges den information som berör dem. Både information om studier och annat som rör pluggandet men också information om kommande event, gasquer, sektionsmöten och annat.

Se till att informationen sprids till medlemmar.

Skriva nyhetsbrev varje månad.

Dokumentera styrelsens aktiviteter.

Representera i THS Kommunikationsråd.

Uppdatera hemsidan och facebooksidan.

Defibrillator:

”Vilken fantastiskt rolig fest det här är!” 1

”Vilket otroligt högt tempo rakt igenom hela gasquen!” 2

Har du någonsin tänkt, sagt, yttrat, uttalat eller anfört något liknande? Det korrekta och enda svaret på detta är att en person med den högsta stämman, den bästa tonsättningen, de underskönaste anekdoterna och högklassigaste utlåtandena har hållit både pulsen och frekvensen under sittningen. Vem är då denna perfekta varelse, som i sin frånvaro skulle skapa en fruktansvärd och fullkomligt miserabel tillställning under fortlöpande gasquer? Svaret står skrivet i sten sedan urminnes tider, ”… är en person som med en röst vilken kan liknas elstötar, en ton som kan häva hjärtflimmer, med historier som får den medvetslöse att bli medvetande, som hädanefter skall kallas för – DEFIBRILLATOR” Defibrillatorn skall få varenda teknolog att både säga det ena1 och det andra2. Utifall defibrillatorn inte kan medverka under sittning är det dennes uppgift att se till att någon annan sjung, spex allternativ pratkunnig teknolog får agera defibrillator. En bonus är om man lär sig konglig elektrosektionens sångbok både utan, innan, baklänges och sidlänges.

 

Har ni några frågor, kontakta valberedningens sammankallande, Emma Danell Lindström emmlinds@kth.se

SM i fest-pub

På torsdag 30/1 kommer det vara dags för idépub iTolvan inför SM i fest!

Baren är öppen från ca 17. Vi ser gärna att så många som möjligt kommer!

Sektionsmöte (SM) i Oktober

Hej alla sektionsmedlemmar, här har ni kallelsen till höstens första SM. Vill du framföra dina åsikter? Skicka då in en motion till ordf-mit@sth.kth.se alternativt info-mit@sth.kth.se. 

http://mit-kth.se/wp-content/uploads/2013/09/kallelsesmoktober.pdf

 

 

Alla hjärtans dag-pub!

Vet du inte hur du ska tillbringa alla hjärtans dag? Kom då till Tolvan och drick en öl (alkoholfritt och sötare alternativ finns också) eller två i goda vänners lag.  Lättare mat kommer att finnas för en liten peng.

Ses där!

 

Tentapub

Äntligen är det dags för terminens första tentapub alternativt den sista!

Plats: Tolvan

Datum: 22/10

Tema: Jailbreak alternativt PRisonbreak.

Kom iklädd dina randigaste kläder alternativt i dina fluffigaste handbojor.

Starttid: Nitton minuter över nitton alternativt 19.19

Sluttid: När sista fången rymt alternativt när sista fången avrättats

Anmälan: Bindande anmälan sker till pre@e.kth.se. Ange alternativa ätstörningar. Biljettpris 80 SEK

http://www.youtube.com/watch?v=NUAU8Wz-72A&feature=related