How does spending your summer at ABB Corporate Research, conducting your very own research project sound? How about getting paid for this opportunity? If you’re a university student between the ages of 18 and 25, this is no longer a far-fetched fantasy!
Apply for The ABB and Young Scientists Scholarship before 1 March and seize the opportunity of an academic lifetime!
For further details and application forms visit: https://www.ungaforskare.se/stipendier-universitetet/

Från och med 13 februari går det att kandidera till THS Kårfullmäktige (KF) för verksamhetsåret 2017-2018. Kårfullmäktige är THS högsta beslutande organ – det är KF som har det ledande initiativet och sista ordet om hur THS sköts och drivs.

Kårfullmäktige möts åtta gånger per år för möten och emellanåt för att hänga och prata om plugget, kåren eller något helt annat. Att vara ledamot i Kårfullmäktige är kanske det bästa sättet att få ett brett kontaktnät på KTH och att lära känna människor från alla utbildningar, sektioner och platser i livet.

Det går att kandidera till Kårfullmäktige fram till och med den 2:a april. Valen sker i valkretsar där varje sektion utgör varsin valkrets som har ett antal platser beroende på antalet sektionsmedlemmar. För att kandidera behöver en vara medlem i THS.

Vid frågor går det att vända sig till Valgeneral Maria på valgeneral@ths.kth.se.

I din kandidatur ska du ha med:

namn
personnummer
KTH-id
en presentation/motivation varför man ska bli vald på max 100 ord (texten kommer att publiceras på hemsidan)
och en bild (frivilligt)

Maila sedan din kandidatur till ninajb@kth.se

From the 13th of February you can candidate to THS Council (KF) for the year 2017-2018. The council is THS’s highest decision-making body – our meeting has the leading initiatie and the final word on how THS should and shall work.

The council meet eight times a year for the meetings and sometimes just to talk and have fun. To be a member of KF might be the best way to get a broad network across KTH and to get to know people from all our programs and chapters!

You can send in your candidacy until April 2nd. The election takes place in constituencies where each chapter is aconstituency with a number of seats depending on their amount of chaptermembers. To candidate you need to be a THS member.

If you have a question you are free to contact “THS Valgeneral” Maria at valgeneral@ths.se
In your candidacy we want you to write:

your name
social registration number (personnummer)
KTH-id,
a short presentation of up to 100 words (the text will be published on the web),
and a picture (voluntary)

Then email your candidacy to ninajb@kth.se

KandideraMiT

Hej på er!

Kommande tisdag är det dags för November-SM. Det blir sektionens sista sektionsmöte detta år och det kommer vara ett händelserikt möte med bland annat en överraskning som väntar alla närvarande. Dessutom finns handlingarna till mötet tillgängliga nu, titta in dem på länkarna nedan!

Dagordning
Motion: Vice SNO
Motionssvar: Vice SNO
Proposition angående MAL
Proposition angående Internationellt ansvarig

Vi ses på tisdag klockan 17!
/Styrelsen, CNS

(English below)
Hallå där!

Den som är sugen på att åka på en Dual Master till Shanghai Jiao Tong University (SJTU) har den möjligheten nu om man läser medtekmastern. Sammanfattningsvis går det ut på att man första året studerar i Stockholm för att sedan åka 2-3 terminer till Shanghai där man bor, läser kurser och gör sitt exjobb där. Det finns flera platser på denna Dual Master så det är alltså möjligt att göra den tillsammans med vänner om man känner för det.

KTH har goda relationer med Svenska Handelskammaren i Shanghai så det finns en möjlighet att exjobba hos ett svenskt företag!

För mer info får ni jättegärna kontakta oss eller höra av er till STH:s internationella koordinator Zofia Laine (zofia.laine@sth.kth.se).

På följande länk hittar ni mer information samt kurslista.
På följande länk hittar ni ett kort infoblad från Svenska Handelskammaren.

/CNS

___________________________________________
The one who is tempted to go on a Dual Master to Shanghai Jiao Tong University (SJTU) have that opportunity now if you’re taking the master in medical engineering. In conclusion, the first year of the master you’re studying ”as usual” in Stockholm, then you’re going 2-3 semesters to Shanghai, where you live, take the courses and finally the master thesis. There are several spots on this dual master so it is possible to do it with friends if you feel like it.

KTH have good relations with the Swedish Chamber of Commerce in Shanghai so there is a possibility of doing your master thesis with a Swedish company!

For more info contact the international coordinator of STH Zofia Laine (zofia.laine@sth.kth.se).

On the following link you will find more information and a course list.
On the following link you will find some information from the Swedish Chamber of Commerce in Shanghai.

/CNS