Vår kära sektionslokal kommer som ni vet att få en liten ansiktsförändring. Denna förändring kommer innebära att vi får in en ramp där nuvarande glasdörrarna och PR:s spritskåp är. Spritskåpet kommer att flyttas till utrymmet där det nu finns skåp och en ”vanlig” anslagstavla. Se på förslaget nedan och maila gärna om ni har funderingar eller åsikter om förändringen!

Sektionslokal 12an

 

Onsdagen den 2 november hade Kemisektionen anordnat en tävling i ordvitsar. Där deltagarna först fick framföra ett eget skrivet nummer på några minuter och därefter möta varandra head-to-head. Från vår sektion så deltog Oscar Svantesson och gjorde bra ifrån sig. Så bra att han tog hem hela tävlingen!

Med andra ord har vi den vitsigaste personen på KTH på vår sektion. Så om du har trist någon dag, eller bara vill höra något roligt, gå fram till Oscar och be honom leverera några rader.

Stort grattis från sektionen Oscar!

 

                                                              Vinnarbild med Oscar

                                                                

 

Äntligen är det dags för terminens första tentapub alternativt den sista!

Plats: Tolvan

Datum: 22/10

Tema: Jailbreak alternativt PRisonbreak.

Kom iklädd dina randigaste kläder alternativt i dina fluffigaste handbojor.

Starttid: Nitton minuter över nitton alternativt 19.19

Sluttid: När sista fången rymt alternativt när sista fången avrättats

Anmälan: Bindande anmälan sker till pre@e.kth.se. Ange alternativa ätstörningar. Biljettpris 80 SEK

http://www.youtube.com/watch?v=NUAU8Wz-72A&feature=related

 

Hej kära student på  Medicinsk Teknik!

Mitt namn är Johan (suvanen@kth.se ) och jag sitter som representant för Medicinsk teknik i Kårfullmäktige (KF) tillsammans med Simon (silu@kth.se). Vi och Elektrosektionen samarbetar i förberedelserna till KF och det är oss ni ska kontakta vid frågor och åsikter angående olika förslag som behandlas av KF. Just nu letar KF personer som är intresserade att vara delaktig i en uppdragsgrupp å KF:s vägnar, där Teddy är vår samordnare.
En gång i tiden var THS (Tekniska Högskolans Studentkår) med i en organisation som heter Sveriges Förenade Studenter (SFS). SFS är en organisation som ska förmedla studenternas vilja vidare uppåt i samhället, alltså till politikerna. De riktar sig främst mot utbildningspolitiken då det är det som rör oss. För mer information: http://www.sfs.se/organisationen-sfs

THS valde att gå ur då SFS inte längre sköttes ordentligt. Därför ur THS synpunkt såg det bara ut som om det var en utgift men fick ingenting tillbaka för det, då det kostar THS att vara med i SFS.

Nu har SFS omorganiserat sig och nu verkar det som om det kan bli aktuellt att gå med igen för att de har skärpt till sig. Innan ett sådant beslut kan tas vill Kårfullmäktige tillsätta en grupp som ska undersöka ifall det är givande att gå med i SFS igen. Gruppens storlek kommer vara runt 6 st personer. En liknande undersökning har gjorts av Chalmers Studentkår men nu vill kårfullmäktige göra en egen.

Därför undrar jag om du är intresserad av att gå med i den här gruppen. Det är en liten uppgift som inte kommer ta för mycket tid, då den är tidsbegränsad fram till 4 april. Du kommer inte vara ensam.

Det jag vill ha av dig ifall du är intresserad är:
Namn, årskurs, mail och telefonnummer skickat till teddyjh@kth.se.

 

Med vänliga hälsningar,

Teddy Juhlin-Henricson
Representant för Elektrosektionen i THS-Kårfullmäktige

Johan Suvanen
Representant för MiT i THS-Kårfullmäktige