CNS och PNS – vad är det?

Från Wikipedia:

Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinale). Tillsammans med det perifera nervsystemet (PNS) utgör det nervsystemet hos ryggradsdjuren, inklusive däggdjuren.

Det centrala nervsystemet inhämtar information från det perifera nervsystemet och bearbetar denna för att därefter skicka ut relevanta nya signaler till kroppen.

Perifera nervsystemet, PNS (lat. Systema nervosum periphericum, eng. Peripheral nervous system) omfattar alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärna eller ryggmärg. Det består av nervtrådar ute i kroppen som förmedlar signaler till och från det centrala nervsystemet, CNS, och som tillsammans med detta bildar nervsystemet hos ryggradsdjuren och särskilt däggdjuren.

Inom det perifera nervsystemet finns både nervtrådar som skickar signaler till hjärnan eller ryggmärgen, så kallade afferenta eller sensoriska nerver, och nerver som skickar signaler till muskler eller andra organ i kroppen, så kallade efferenta eller motoriska nerver.