Nämndordföranden (PNS)

Perifera nervsystemet, PNS, omfattar alla delar av nervsystemetsom inte hör till hjärna eller ryggmärg.

Det består av nervtrådar (funktionärer) ute i kroppen (sektionen) som förmedlar signaler till och från det centrala nervsystemet, CNS, och som tillsammans med detta bildar nervsystemet hos ryggradsdjuren och särskilt däggdjuren.

PNS består av sektionens alla nämndordföranden samt några ytterligare funktionärer och leds av sektionens Vice Ordförande (tillika Lillhjärnan).

 

PNS 18/19

Studienämndsordförande Arvid Nilsson sno-mit@sth.kth.se
Programansvarig student Kani Yara pas-mit@sth.kth.se
Valnämndsordförande Anna Arousell val-mit@sth.kth.se
JML-ansvarig Andrea Lundkvist jml-mit@sth.kth.se
JML-ansvarig Nathalie Wehlin jml-mit@sth.kth.se
Mottagningsansvarig Olivia Messler mottagningen-mit@sth.kth.se
Ekonomiansvarig för mottagningen Matilda Méssen mottagningen-mit@sth.kth.se
Internationellt ansvarig Mild Kadeepisarn ina-mit@sth.kth.se
Ordförande för Näringslivsgruppen Sara Kyrkander ambassador-mit@sth.kth.se
Qlubbmästare David Fogelberg qm-mit@sth.kth.se
Källarmästare Anna Kinnander kallarmastare-mit@sth.kth.se
Idrottsnämndsordförande Johanna Jacobsson idrott-mit@sth.kth.se
Medteks Ansvariga för Lokal Eva Bergström  mal-mit@sth.kth.se
Ledamot i Kårfullmäktige Eva Bergström
Fordonsansvarig Emil Eklund