Styrdokument

Notera att denna sida inte är uppdaterad och kan innehålla inkorekt eller missvisande information!

Här ligger stadgar och reglemente, samt verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018. Budget kan fås på förfrågan.
***
Here are the by-laws and rules for our chapter, aswell as the operational plan for the business year 2017/2018. The budget can be recieved upon request. For a summary in english, contact ordf-mit@sth.kth.se

Stadgar/By-laws

Reglemente/Rules


THS Policy för jämlikhet, mångfald och likabehandling/THS Policy for Equality, Diversity and Equal Treatment

Verksamhetsplan/Operational Plan 17-18

PM
PM för avtalshantering