Styrelsen (CNS)

CNS står för det Centrala Nervsystemet och är vårt namn för styrelsen.

Centrala nervsystemet (CNS) består av hjärnan (Storhjärnan, tillika Ordföranden, samt Lillhjärnan, tillika Vice ordföranden) och ryggmärgen (övriga styrelsen). Tillsammans med det perifera nervsystemet (PNS) utgör det nervsystemet hos ryggradsdjuren (typ sektionen).

Det centrala nervsystemet inhämtar information från det perifera nervsystemet och bearbetar denna för att därefter skicka ut relevanta nya signaler till kroppen (sektionen, KTH, andra viktiga instanser).

På samma sätt som att det i kroppen är CNS som har det övergrpande ansvaret för att allting ska fungera så är det Styrelsen som har det övergripande ansvaret för arbetet inom sektionen och dess ekonomi. Den ansvarar även för att stödja de olika nämnderna och se till att det händer saker inom sektionen och att information sprids.

Samtliga kårbetalande studenter inom sektionen har möjlighet att kandidera själva eller nominera andra sektionsmedlemmar till styrelseposterna. Valen hålls sedan på sektionsmöten där alla kårbetalande studenter inom sektionen har rätt att rösta. Utöver styrelseposter väljs även andra poster under dessa möten.

Styrelsen har representanter i olika råd inom THS och för sektionens talan.

Både protokoll från sektionsmötena och styrelsemötena kommer, efter justeringar, ut på hemsidan under respektive flik.

Sittande styrelse 2017/2018:

sektionen-for-medicinsk-teknik-kth-cns-styrelse-6
Ordförande
Eva Bergström CMEDT-16
ordf-mit[at]sth.kth.se

 

Vice Ordförande
Jonas Stylbäck CMEDT-15
vordf-mit[at]sth.kth.se

 

sektionen-for-medicinsk-teknik-kth-cns-styrelse-8
Kassör
Simon Mogren, CMEDT-15
kassor-mit[at]sth.kth.se

 

Sekreterare
Matilda Messén, CMEDT-16
sekreterare-mit[at]sth.kth.se

 

Kommunikationsansvarig
Sara Kyrkander, CMEDT-15
info-mit[at]sth.kth.se

 

sektionen-for-medicinsk-teknik-kth-cns-styrelse-7
Ledamot och JML-ansvarig
Andrea Lundkvist, CMEDT-15
jml-mit[at]sth.kth.se

Ledamot
Maneejun Kadeepisarn, CMEDT-16
maneejun[at]kth.se

Appendix
Nathalie Wehlin, CMEDT-17
appendix-mit[at]sth.kth.se

CMEDT: Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.