Kårfullmäktige

Hej kära kursare!

Den tionde mars har det blivit dags för KF tillika kårfullmäktige. Det är det högst beslutande organet inom THS och just nu är det många intressanta punkter som kommer behandlas.

Bland annat kommer diskussioner kring Nymbles restaurangverksamhet hållas, om detta är något du känner dig insatt i eller vill veta mer om är det fritt fram att belysa KF med din närvaro.

Kårstyrelsen har även skrivit en proposition gällande våra högskoleingenjörer. Denna proposition lägger fram förslaget att högskoleingenjörerna skall sluta vara en del av Sektionen för Medicinsk Teknik och gå in under den nybildade IsF, Ingenjörssektionen Flemingsberg. Detta har diskuterats under en längre tid med alla inblandade parter och detta är det alternativet det nu hamnat i, har du åsikter eller frågor kring detta är du varmt välkommen att närvara på KF den tionde mars.

 
KF börjar 1800 och slutar senast 2300, för mer information se länken nedan:
Kårfullmäktige 10 mars

Framtiden står för dörren

Vill du vara med och påverka? Inom en snar framtid kommer vi få vårt nya hus ute i flempan. Med detta hus har en mängd olika frågor kommit upp, bland annat den gällande hur vi skall fortskrida med vår sektion. Sålunda kommer det hållas en workshop med våra högskoleingenjörer ute i Haninge nu på tisdag (9/2) klockan 17.15 där framtiden mellan högskoleingenjörerna och civilingenjörerna kommer att diskuteras.

Känner du att denna fråga ligger dig nära hjärtat är du varmt välkommen att deltaga i workshopen!

Har du frågor kan du alltid kontakta någon i styrelsen.

Invigning av nya huset

2016 är ett stort år för oss Medtekare, för i år får vi ett nytt hus ute i Flemingsberg! Hela STH skolan kommer att flytta in i huset under sommaren och under hösten 2016 kommer vi att ha all vår undervisningen som är belägen i Flemingsberg i detta hus. Känner du att det skulle vara roligt att få ta del av en sådan stor flytt, eller vill du göra något roligt och givande!

Varför inte ta del av invigningen av detta hus, STH söker nämligen en studentrepresentant att ta del av just det!

För mer information är det bara att maila till adressen eller titta in på länken nedan:

ordf-mit@sth.kth.se

Invigning 

Sektionsstruktur

Hej kära kursare!

Som ni alla (förhoppningsvis) vet så kommer STH (Skolan för Teknik och Hälsa) att flytta in i ett helt nytt hus nästa sommar. Detta kommer vara en otrolig möjlighet för oss att få ett hus helt skräddarsytt efter våra behov. Detta nya hus kommer vi bl.a. dela med Röda Korsets Högskola, men även hela STH-delen av Campus Haninge kommer att flytta dit, vilket innebär att högskoleingenjörerna från Sektionen för Medicinsk teknik kommer plugga heltid i Flemingsberg (istället för att pendla mellan Flemingsberg och Haninge), och att även högskoleingenjörerna inom elektro och data kommer att flytta dit.

Det är jätteroligt att vi kommer att bli så många studenter under ett och samma tak, något vi i Flemingsberg inte är så bortskämda med i vanliga fall, dock innebär detta att vi kommer vara tvungna att besluta om hur vi ska göra med en framtida sektionsstruktur, då vi kommer vara fler människor under ett och samma tak.

Som det ser ut idag så ingår civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik under Sektionen för Medicinsk teknik, medan högskoleingenjörerna i elektro och data ingår under Ingenjörssektionen Haninge.

Efter en hel del diskussioner inom styrelsen och även under sektionsmöten och liknande har vi väl kommit fram till att det i huvudsak finns tre ”lösningar” på detta:

  1. Att högskoleingenjörerna i elektroteknik och datateknik startar en ny sektion i Flemingsberg, men att vi inom medicinsk teknik fortfarande finns kvar med våra högskoleingenjörer och civilingenjörer.
  1. Att högskoleingenjörerna inom elektroteknik och datateknik går över i går in i samma sektion som högskoleingenjörerna och civilingenjörerna i medicinsk teknik. Antingen under samma namn som nu (Sektionen för Medicinsk teknik) eller under ett nytt namn.
  1. Att högskoleingenjörsprogrammen inom elektroteknik, datateknik och medicinsk teknik startar en ny sektion och att civilingenjörsprogrammet påbörjar en dialog med Konglig Elektrosektionen om att gå in under deras sektion.

Vi behöver nu era åsikter och tankar. Allt är av intresse, oavsett hur litet eller hur stort ni tänker!

Vi skulle helst ha era åsikter senast 15/10, då vi ska ha ett möte med IsHs ordförande och vice ordförande den 16/10, men även efter det så får ni ju mer än gärna komma med idéer, tankar och åsikter.

 

Fyll gärna i länken nedan (för att kunna ha anonyma åsikter) eller maila till ordf-mit@sth.kth.se med det du vill säga om detta.

https://docs.google.com/forms/d/1mzEOBjdpL66p08W10CLWtvw3UJ-mQYmB-5BqdLzkZhc/viewform?usp=send_form

 

Tillsammans kan vi göra det bästa!

Välkommen!

För dig som precis fått besked om att du har fått en plats på något av våra program inom medicinsk teknik på KTH så vill jag bara säga GRATTIS! Du ska precis påbörja några av de mest spännande och händelserika åren av ditt liv, oavsett hur du tänker dig att dina år ska se ut.

Höstterminen kommer starta med välkomstceremoni i Stadshuset, med efterföljande grillning med dina nya klasskamrater samt faddrar från de äldre årskurserna, den 16/8.

17/8 är det obligatoriskt upprop och 31/8 är det obligatorisk inskrivning. Allt annat de första veckorna, mottagningen, är helt frivillig, men jag rekommenderar dig å det varmaste att vara med på så mycket som möjligt för att få den absolut bästa starten på dina år med oss!

 

Har du några frågor angående mottagningen är du varmt välkommen att maila till Jacob och Terese på fof@e.kth.se

Har du andra frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till mig, Nina, på ordf-mit@sth.kth.se.

 

Varmt, varmt välkommen. Vi ses i augusti!

Med vänliga hälsningar,
Nina Jansson Bertheussen,
ordförande för Sektionen för medicinsk teknik, KTH

med styrelse

Lediga poster i CNS och PNS

Skulle du vilja kandidera till någon post till verksamhetsåret 14/15, eller känner du någon som skulle passa in? På budget-SM den 15/5 kommer vi, förutom att klubba igenom nästa års budget, även ha en del val för det kommande året.

De posterna som kommer väljas är: idrottsnämndsordförande (PNS), studienämndsordförande (PNS), valberedning (minst två platser), defibrillator (håller frekvensen uppe på gasquer), samt Infoansvarig (CNS). För postbeskrivning, läs nedan.

Vad innebär det då att vara med i CNS och PNS, först och främst?

Jo, så här står det i våra stadgar och reglementen:

Styrelsen (CNS) skall:
Tillse att sektionens verksamhet på kort och lång sikt överensstämmer med medlemmarnas intressen.
Sköta och ansvara för sektionens löpande verksamhet.
Verkställa det som beslutas av SM
Utarbeta årligt budgetförslag till budget-SM
Vid brådskande fall utöva SM:s befogenheter. Sådant skall dock alltid valideras pa nästkommande SM
Övergripande ansvara för sektionens ekonomi.
 
PNS skall:
PNS består av funktionärer samt styrelsen. Syftet med PNS är att utbyta information, diskutera och att ta hjälp av varandra.
Vice ordförande är ansvarig för PNS. Ett PNS-möte skall hallas minst en gång varje läsperiod. Syftet med PNS är att skapa ett forum där sektionens samtliga förtroendevalda kan träffas och diskutera relevanta frågor och informera berörda organ.
 
Idrotsnämndordförande:

Idrottsnämnden är de som arrangerar samordnade idrottsaktiviteter för studenterna på sektionen. Beroende på intresse kan olika typer av idrott anordnas. Det är även Idrottsnämnden som anmäler lag till THS-mästerskapen där sektionerna tävlar i olika sporter varje år.

Idrottsnämndsordförande ansvarar för att:
Anordna idrottsaktiviteter för sektionens medlemmar.
Se till att sektionen fi nns representerad på THS idrottsevenemang.
Gå på THS idrottsråd.

Studienämndsordförande:

Posten som SNO innebär att du är ansvarig för sektionen för medicinsk tekniks studienämnd (MSN), som i dagsläget består av SNO, samt en eller två representanter från varje årskurs på programmen CMEDT och TIMEL.

Studienämnden har som främsta uppgift att driva frågor som rör vår utbildning med grundutbildningsansvarig, programansvarig, skolledning och berörda lärare. Dessutom övervakar studienämnden kurserna som vi läser med kursnämn med lärarna och utvärderingar, detta arbete är dock ålagt klassrepresentanterna. Det övriga arbetet sker tillsammans med de övriga medlemmarna i nämnden, även om du som SNO är ansvarig att se till att detta arbete upprätthålls, genom att hålla kontakt med ovan nämnda och hålla möten. Det är även SNO’s uppgift att hantera eventuella problem och frågor som dyker upp, kanske från klassrepresentanterna eller direkt från en student (normalt pratar studenten som har en fråga i första hand med sin klassrepresentant).

SNO deltar i Utbildningsråd (UR) som går under THS regi och cheferna för utbildningsinflytande (CFU) på kåren. I dessa råd finns CFU, SNO, PAS etc från alla sektioner knutna till kåren, och de är en viktig del i ditt arbete som SNO eftersom kåren kan driva frågor tillsammans med alla sektioner, vilket har större kraft än om det sker på skol/sektionsnivå.

Praktiska arbetsuppgifter:

– Ansvar för MSN

– Se till att möten hålls med MSN minst en gång per period (då genomgås utvärderingar av kurser samt övriga aktuella frågor). Till dessa möten är det ibland lämpligt att bjuda in PA (Mats Nilsson)

– Deltaga på UR med kåren

-Underhålla arkivet med utvärderingar (dropbox i dagsläget)

– Stödja och hjälpa klassrepresentanterna

– Se till att nämndens medlemmar får betalt för sina utvärderingar genom att skicka in uppgifter till ansvarig på STH.

– Ta tag i frågor som dyker upp under läsårets gång och driva frågor som berör vår utbildning i stort. MSN har idag en del samarbeten med bla Linköping och Lund på gång, du kommer även att följa upp detta och utveckla det, just nu är det i uppstartningsfasen och är lite lagt på is.

 Infoansvarig:

Deltaga på styrelsemöten.

Justera protokoll.

Uppdatera hemsidan (sidor och inlägg).

Göra inlägg på facebooksidan.

Representera sektionen internt och externt.

Ansvara för mailadressen till din post.

Anordna funqgasque

Att sitta med i styrelsen innebär att du kommer vara med att utföra de saker som sektionsmötet bestämmer. Det kan vara allt från att anordna funq till att ta kontakt med andra sektioner och försöka få ett samarbete. Men de åtaganden som finns listat ovan är saker du kommer att stöta på under din styrelsetid. På styrelsemöten tas både verkställande och strategiska beslut. Alla möten protokollförs och två personer ska alltid justera dessa. Representation innebär att både representera sektionen på de råd THS håller i, men även andra event som sker på KTH. Vi har ett påbörjat samarbete med Y-sektionen i Linköping, där representation kan komma att ske. Sedan finns det ett antal interna evenemang där styrelsen skall finnas med. Framförallt styrelsemiddagar med Elektro. Men gärna även på n0llegasquen och vårbalen. Mailadressen är viktig att ha koll på och inte missa information som är riktad till dig på den post du har.

Som informationsansvarig på Sektionen för Medicinsk Teknik skall du se till att sektionens medlemmar delges den information som berör dem. Både information om studier och annat som rör pluggandet men också information om kommande event, gasquer, sektionsmöten och annat.

Se till att informationen sprids till medlemmar.

Skriva nyhetsbrev varje månad.

Dokumentera styrelsens aktiviteter.

Representera i THS Kommunikationsråd.

Uppdatera hemsidan och facebooksidan.

Defibrillator:

”Vilken fantastiskt rolig fest det här är!” 1

”Vilket otroligt högt tempo rakt igenom hela gasquen!” 2

Har du någonsin tänkt, sagt, yttrat, uttalat eller anfört något liknande? Det korrekta och enda svaret på detta är att en person med den högsta stämman, den bästa tonsättningen, de underskönaste anekdoterna och högklassigaste utlåtandena har hållit både pulsen och frekvensen under sittningen. Vem är då denna perfekta varelse, som i sin frånvaro skulle skapa en fruktansvärd och fullkomligt miserabel tillställning under fortlöpande gasquer? Svaret står skrivet i sten sedan urminnes tider, ”… är en person som med en röst vilken kan liknas elstötar, en ton som kan häva hjärtflimmer, med historier som får den medvetslöse att bli medvetande, som hädanefter skall kallas för – DEFIBRILLATOR” Defibrillatorn skall få varenda teknolog att både säga det ena1 och det andra2. Utifall defibrillatorn inte kan medverka under sittning är det dennes uppgift att se till att någon annan sjung, spex allternativ pratkunnig teknolog får agera defibrillator. En bonus är om man lär sig konglig elektrosektionens sångbok både utan, innan, baklänges och sidlänges.

 

Har ni några frågor, kontakta valberedningens sammankallande, Emma Danell Lindström emmlinds@kth.se