KTH söker nya studentbloggare och instagrammare!
In english below

Ett perfekt jobb för dig som gillar sociala medier och inspirera andra att plugga på KTH!
Annonserna finns i länken nedan:
Annonser
Sista ansökningsdag: 4:e juni
Frågor? Kontakta Elin Cederberg: elince@kth.se  08-790 65 64

KTH is recruiting students to blog and instagram about their student life!
Last day to apply: 4th of June
Contact: Elin Cederberg: elince@kth.se  08-790 65 64
Link: Advertisement

Sektionens JML-ansvarig har skapat en enkät för att se hur vi inom sektionen ser på jämlikhet, mångfald och likabehandling.
Glöm inte bort att det är Budget-SM idag kl 17:15 i Tolvan!
Enkät

We would appreciate if you would answer this survey about equality, diversity and equal treatment.
Don’t forget about today’s Chapter-meeting at 5.15 pm in Tolvan!
Survey

How does spending your summer at ABB Corporate Research, conducting your very own research project sound? How about getting paid for this opportunity? If you’re a university student between the ages of 18 and 25, this is no longer a far-fetched fantasy!
Apply for The ABB and Young Scientists Scholarship before 1 March and seize the opportunity of an academic lifetime!
For further details and application forms visit: https://www.ungaforskare.se/stipendier-universitetet/

Från och med 13 februari går det att kandidera till THS Kårfullmäktige (KF) för verksamhetsåret 2017-2018. Kårfullmäktige är THS högsta beslutande organ – det är KF som har det ledande initiativet och sista ordet om hur THS sköts och drivs.

Kårfullmäktige möts åtta gånger per år för möten och emellanåt för att hänga och prata om plugget, kåren eller något helt annat. Att vara ledamot i Kårfullmäktige är kanske det bästa sättet att få ett brett kontaktnät på KTH och att lära känna människor från alla utbildningar, sektioner och platser i livet.

Det går att kandidera till Kårfullmäktige fram till och med den 2:a april. Valen sker i valkretsar där varje sektion utgör varsin valkrets som har ett antal platser beroende på antalet sektionsmedlemmar. För att kandidera behöver en vara medlem i THS.

Vid frågor går det att vända sig till Valgeneral Maria på valgeneral@ths.kth.se.

I din kandidatur ska du ha med:

namn
personnummer
KTH-id
en presentation/motivation varför man ska bli vald på max 100 ord (texten kommer att publiceras på hemsidan)
och en bild (frivilligt)

Maila sedan din kandidatur till ninajb@kth.se

From the 13th of February you can candidate to THS Council (KF) for the year 2017-2018. The council is THS’s highest decision-making body – our meeting has the leading initiatie and the final word on how THS should and shall work.

The council meet eight times a year for the meetings and sometimes just to talk and have fun. To be a member of KF might be the best way to get a broad network across KTH and to get to know people from all our programs and chapters!

You can send in your candidacy until April 2nd. The election takes place in constituencies where each chapter is aconstituency with a number of seats depending on their amount of chaptermembers. To candidate you need to be a THS member.

If you have a question you are free to contact “THS Valgeneral” Maria at valgeneral@ths.se
In your candidacy we want you to write:

your name
social registration number (personnummer)
KTH-id,
a short presentation of up to 100 words (the text will be published on the web),
and a picture (voluntary)

Then email your candidacy to ninajb@kth.se

KandideraMiT